“รมช.อธิรัฐ” สั่งเข้มงวดมาตรการโควิด19 เรือโดยสารคลองแสนแสบ และเพิ่มเที่ยวเรือลดความหนาแน่นชั่วโมงเร่งด่วน

คุณอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามภาพที่ปรากฎในสื่อสารมวลชลมีประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความกังวลต่อการแพร่ระบาดโควิด19ในเวลานี้ ซึ่งกรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลเรือโดยสารได้มีมาตรการดูแลผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งมาตรการ Social Distancing, Cleaning และการเพิ่มจำนวนเที่ยวเรือเป็นวันละ 99 เที่ยว แต่ด้วยจำนวนผู้โดยสารโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ตั้งแต่ 07.00 – 08.30 น. ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด19 ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดให้กรมเจ้าท่าเพิ่มเติมมาตรการให้เข้มงวดยิ่งขึ้น

1.ให้ควบคุมกำกับเรือโดยสารคลองแสนแสบโดยประสานผู้ประกอบการให้เพิ่มเที่ยวเรือในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้า 07.00-08.30 น. และช่วงเวลาเย็น 16.30-18.00 น ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น  โดยเพิ่มความถี่เรือเข้ารับ-ส่ง ผู้โดยสายจากปกติ 5-7 นาที/ลำ เป็น 2-3 นาที/ลำ เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารหนาแน่น ลดความแออัดทั้งในเรือและบนท่าเรือและให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง และกำชับพนักงานขนส่งประจำท่าและชุดสายตรวจแสนแสบให้ควบคุมเข้มงวดมากขึ้น

2.กำหนดให้พนักงานขนส่งประจำท่าปลายทางต้องประสานกับพนักงานปล่อยเรือจากท่าเทียบเรือต้นทางหรือผู้ควบคุมเรือ เพื่อให้ทราบจำนวนผู้โดยสารที่จะขึ้นจากเรือ เพื่อให้สามารถจัดการจำนวนผู้โดยสารที่จะลงเรือได้

3.ให้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบนท่าเรือ เช่น ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ, ท่าเรือประตูน้ำสายใน, ท่าเรือประตูน้ำสายนอก, ท่าเรืออโศก และท่าเรือวัดศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นจุดหลักที่ผู้โดยสารขึ้น-ลง เรือ และมีผู้โดยสารหนาแน่นในช่วงเร่งด่วนเช้า,เย็น ผลการปฏิบัติ และผู้โดยสารทุกคนต้องวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนลงเรือ

4.ให้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตลอดเวลาขณะโดยสารเรือ และขณะรอขึ้น-ลงเรือ และมีการให้เว้นระยะห่าง Social distancing ทั้งในเรือและบนท่าเรือตลอดเวลา

5.ให้กวดขันจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การฆ่าเชื้อโรคทุกท่าเรือทั้ง 28 ท่าเรือ ต้องมีพร้อมให้บริการตลอดเวลา

6.ให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารเข้มงวดกวดขันตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ทั้งในสำนักงาน บนท่าเรือและในเรือเป็นประจำ

7.พนักงานขนส่งประจำท่าต้องปฏิบัติตามมาตรการปัองกันโควิด19 ขณะปฏิบัติงานและการดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณท่าเทียบเรือและพื้นที่หลังท่าเป็นประจำทุกวัน

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement