กรมทางหลวง ก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง ระหว่าง กม.1+667 – กม.13+200 อยู่ในพื้นที่ ตำบลวังหว้า ตำบลทางเกวียน ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยทางหลวงสายนี้มีระยะทางตลอดสายรวม 11.53 กิโลเมตร ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร ไป – กลับ งบประมาณ 418,542,000 บาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 52 กำหนดแล้วเสร็จปี 2561

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับปริมาณจราจร จากทางหลวงหมายเลข 3 (สุขุมวิท) ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ผ่านย่านชุมชนหลายแห่ง โดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ปัจจุบันทางหลวงดังกล่าวบริเวณช่วงที่ผ่าน อ.แกลง มีการจราจรหนาแน่นถึงแม้ว่าได้มีการขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้วก็ตาม นอกจากนี้พื้นที่จังหวัดระยองยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล จึงทำให้เกิดปริมาณจราจรเป็นจำนวนมาก การก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง จะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ยังเป็นการขยายพื้นที่ทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองอีกทางหนึ่ง ทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง และยังรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

 

ระหว่างการก่อสร้าง กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทาง หากต้องการสอบถามสภาพการจราจร สภาพเส้นทาง สามารถติดต่อได้ที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 โทร.0-2354-1058 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Advertisement