ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ชุดใหญ่ จึงมีมติให้ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร ห้ามนั่งรับประทานอาหารที่ร้าน และห้ามเดินทางออกนอกเขต ทำให้ประชาชนเดินทางไปยังต่างจังหวัดน้อยลง และกระทบต่อธุรกิจเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นอย่างรุนแรง รถทัวร์หลายบริษัทต้องหยุดให้บริการในเส้นทางต่างๆ ชั่วคราว เนื่องจากไม่สามารถแบกรับภาระขาดทุนได้ ส่วนที่กำลังประสบปัญหาอยู่แล้วนั้นก็เลวร้ายเข้าไปใหญ่ ไม้เว้นแม้แต่รัฐวิสาหกิจอย่าง บขส. หรือเบอร์หนึ่งของวงการอย่าง “นครชัยแอร์”

บขส. ปรับลดจำนวนเที่ยววิ่ง ตามสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3

เมื่อเดือนเมษายน 64 ที่ผ่านมา บขส. ได้ปรับตารางการเดินรถ โดยปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งในช่วงเวลา 23.00 – 04.00 น. ดังนี้

เส้นทางภาคเหนือ เปิดให้บริการ 12 เส้นทาง อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์, กรุงเทพฯ-เชียงราย, กรุงเทพฯ-แม่สอด, กรุงเทพฯ-แม่สาย, กรุงเทพฯ-เชียงคำ ,กรุงเทพฯ-หล่มเก่า และกรุงเทพฯ-คลองลาน รวม 32 เที่ยววิ่ง

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เปิดให้บริการ 11 เส้นทาง อาทิ เส้นทาง กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ-นครพนม , กรุงเทพฯ-เลย-เชียงคาน, กรุงเทพฯ-สุรินทร์, กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์,กรุงเทพฯ-สังขะ-ขุขันธ์-กันทรลักษณ์-เดชอุดม-อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ-มุกดาหาร, กรุงเทพฯ-รัตนบุรี, กรุงเทพฯ-จันทบุรี-ตราด และกรุงเทพฯ-สระบุรี รวม 30 เที่ยววิ่ง

เส้นทางภาคใต้ เปิดให้บริการ 12 เส้นทาง อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ-ตรัง-สตูล, กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก, กรุงเทพฯ-ยะลา, กรุงเทพฯ-ภูเก็ต, กรุงเทพฯ -หาดใหญ่-สงขลา, กรุงเทพฯ -คลองท่อม-กระบี่ , กรุงเทพฯ เกาะสมุย, กรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า-โคกกลอย, กรุงเทพฯ-นครศรีฯ-หัวไทร, หมอชิต2-ภูเก็ต, หมอชิต2-กระบี่, หมอชิต2-ตรัง-สตูล, หมอชิต2-เกาะสมุย, และหมอชิต2-หาดใหญ่ เป็นต้น รวม 36 เที่ยววิ่ง

‘นครชัยแอร์’ รายได้เกือบหายหมด แต่ยืนยันไม่ทิ้งผู้โดยสารและยังวิ่งปกติทุกสาย

นครชัยแอร์ ในก่อนหน้านี้ก็เช่นกันที่ยังยืนหยัดตอบสนองความต้องการผู้โดยสารที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง เปิดให้บริการเดินรถตามปกติทุกเส้นทางอยู่ ซึ่งนับตั้งแต่ได้รับพิษโควิด-19 ทำให้รายได้โดยรวม ลดลงเกือบทั้งหมด ซึ่งนครชัยแอร์เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากเดิมที่มีผู้ใช้บริการประมาณกว่า 10,000 คน/วัน (ช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19) เหลือเพียงเฉลี่ยวันละไม่เกินวันละ 1,000 คน/วัน จึงจำเป็นต้องปรับลดเที่ยววิ่ง เพื่อให้เหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการเดินทางที่แท้จริงของประชาชน

ปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดทำแผนการเดินทางอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการจัดที่นั่งตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing)  โดยกำหนดที่นั่งโดยสารไว้ที่ริมหน้าต่างเท่านั้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสาร พร้อมทั้งคุมเข้มความสะอาดปลอดภัย ทั้งในด้านตัวรถและพนักงานทุกภาคส่วน

ล่าสุด ได้จัดพนักงานทุกคนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทุกหน้าที่ทุกตำแหน่งเข้ารับการตรวจเชิงรุก ตามโครงการ ตรวจโควิด-19 เชิงรุก โดยมีคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดต่างๆ แล้ว  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และพนักงานผู้ปฏิบัติงานทุกคน และสำหรับการจัดเที่ยวรถโดยสารปัจจุบัน นครชัยแอร์ยังคงเปิดให้บริการทุกเส้นทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางทั้งนี้มีการจัดเที่ยววิ่งเหลือเพียง 15 – 20% ของเที่ยววิ่งปกติในแต่ละเส้นทาง

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยกับ BUS & TRUCK  ว่า แม้ต้องประสบภาวะการขาดทุนทุกเที่ยววิ่ง แต่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่ยังคงมีความจำเป็นในการเดินทางไม่ให้ได้รับผลกระทบ นครชัยแอร์ จึงยังคงยืนหยัดให้บริการเดินรถตามปกติ ทุกเส้นทาง พร้อมปรับลดค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ลงให้มากที่สุด เช่น กำหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงาน และใช้ทรัพยากรสำนักงานอย่างประหยัด โดยจะยังคงยึดมั่นมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยการคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและมาตรการทางด้านสาธารณสุข ตามที่ภาครัฐกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยบริษัทฯ พยายามคำนึงถึงความเป็นอยู่ของพนักงานไม่ให้ได้รับผลกระทบมากนัก ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังให้ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย หรือมีการบริหารจัดการให้ธุรกิจเดินรถสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ภายใต้การแบกรับภาระขาดทุนให้น้อยที่สุด เพื่อช่วยประคับประคองธุรกิจเดินรถให้ยังคงยืนหยัดให้บริการประชาชนไปได้ด้วยกันในภาวะวิกฤตนี้ 

 

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement