องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้รับความอนุเคราะห์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับพนักงานประจำรถโดยสารของ ขสมก. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ  โดยในวันนี้ (13 พ.ค. 64) ขสมก. ได้นำพนักงานขับรถโดยสาร และพนักงานเก็บค่าโดยสาร จำนวน 20 คน  เข้ารับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มแรก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี  ซึ่ง ขสมก. จะทยอยนำพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามโควตาที่ได้รับ ตั้งแต่วันที่ 17 – 22 พ.ค. 64 ต่อไป

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement