รฟม. เร่งเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง – ชมพู ก้าวหน้าโดยรวมกว่า 70% พร้อมเปิดให้บริการปี 2565 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) มีความก้าวหน้างานโยธาแล้วกว่า 80% และเปิดให้บริการปี 2567

คุณกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการ ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบ ทั้ง 3 สาย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง โดยมีความก้าวหน้า ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 ดังนี้

  1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เป็นระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลแบบคร่อมรางบนทางวิ่งยกระดับ ปัจจุบันมีความคืบหน้าที่สำคัญในส่วนของสถานีลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานสถาปัตยกรรมของสถานี เช่น งานเทพื้น ปูพื้น ก่อผนังห้อง งานคอนกรีต เป็นต้น โดยสถานีนี้ตั้งอยู่ใกล้กับอาคารจอดแล้วจรสถานีลาดพร้าว ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ซึ่งจะกลายเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าทั้งสองสายในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีความคืบหน้าในส่วนของสถานีศรีกรีฑา ถนนศรีนครินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานยกติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร งานติดตั้งผนัง งานปูพื้น เป็นต้น โดยสถานีนี้จัดเป็นสถานีที่สูงที่สุดของโครงการฯ มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 17.87 เมตร (จากระดับพื้นถนน ถึง ชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ มีความก้าวหน้างานโยธาคิดเป็น 82.46% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้าคิดเป็น 72.45% และความก้าวหน้าโดยรวมคิดเป็น 78.11% (ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564) คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ ภายในปี 2565
  2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เป็นระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลแบบคร่อมรางบนทางวิ่งยกระดับ ปัจจุบันมีความคืบหน้าที่สำคัญในส่วนของสถานีรามอินทรา กม.9 ถนนรามอินทรา ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานติดตั้งหลังคาสถานี และงานสถาปัตยกรรมหลังคา นอกจากนี้ ยังมีความคืบหน้าในส่วนของสถานีมีนบุรี ถนนรามคำแหง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร เช่น ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ประตูทางเข้า ลิฟต์ บันไดทางขึ้น-ลง และงานสถาปัตยกรรมภายในสถานี เป็นต้น โดยสถานีนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทางแยกร่มเกล้า และจะใช้เป็นจุดเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ในอนาคต ทั้งยังเชื่อมต่อกับอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ มีความก้าวหน้างานโยธาคิดเป็น 77.57% ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้าคิดเป็น 70.32% และความก้าวหน้าโดยรวมคิดเป็น 74.35% (ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564) คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปี 2565
  3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Heavy Transit System) มีโครงสร้างทางวิ่งแบบอุโมงค์ใต้ดินผสมกับทางวิ่งแบบยกระดับ ปัจจุบันได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างติดตั้งระบบรางรถไฟฟ้า ควบคู่ไปกับงานก่อสร้างสถานีใต้ดินและปล่องระบายอากาศ โดยมีความคืบหน้าที่สำคัญในส่วนของสถานีวัดพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานติดตั้งกระเบื้องพื้นและผนัง งานติดตั้งราวบันได งานติดตั้งระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เป็นต้น ในส่วนของการก่อสร้างทางวิ่งยกระดับได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างก่อสร้างสถานียกระดับ โดยมีความคืบหน้าที่สำคัญในส่วนของสถานีแยกร่มเกล้า ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กและช่องแสง งานมุงหลังคาอลูมิเนียมชีท งานฉาบห้อง Plant Room งานติดตั้งงานระบบ งานติดตั้งท่อดับเพลิงใต้ท้องพื้น งานเชื่อมท่อรองรับน้ำฝน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเตรียมจะเข้าดำเนินการติดตั้งระบบรางในส่วนของทางวิ่งรถไฟฟ้าบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีใต้ดินกับสถานียกระดับ (Transition Structure) จากสถานีคลองบ้านม้า ไต่ระดับขึ้นสู่สถานีสัมมากร ในเร็วๆ นี้อีกด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก)ฯ มีความก้าวหน้างานโยธาคิดเป็น 81.03% (ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564) โดยมีแผนจะเปิดให้บริการในปี 2567

ทั้งนี้ รฟม. มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 3 สาย ให้รุดหน้าได้ตามแผนงาน ทั้งยังได้เน้นย้ำให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง/ผู้รับสัมปทาน ทุกสัญญา/ทุกโครงการ ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน การจัดเจ้าหน้าที่ด้าน Safety ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยร่วมกัน อาทิ Safety Talk, Tool Box Talk เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานเอง คนรอบข้าง ตลอดจนบุคคลผู้สัญจรผ่านโดยรอบพื้นที่แนวก่อสร้าง โดย รฟม. ได้กำชับเป็นพิเศษสำหรับแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาสุขอนามัยเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน โดยให้บุคลากรทุกภาคส่วนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาทำงาน หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างทางสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement