เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก “ผู้ว่าฯ อัศวิน” ได้โพสต์เผยแพร่ข้อความ โดยมีใจความถึงเรื่องการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลให้กับกลุ่มอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย (ผู้ขับขี่รถสาธารณะ–พนักงานเก็บขยะ) ทั้งนี้ ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ถือเป็นอาชีพเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก ส่วนพนักงานเก็บขยะ ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย

โดยล่าสุด หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว เขตจตุจักร มีการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องกลุ่มเหล่านี้ ซึ่งหน่วยฉีดนี้มีความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีบริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายและมีพนักงานเครือเซ็นทรัลเป็นจิตอาสาช่วยในการบริการ 

และเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่ม จะฉีดให้กับกลุ่มอาชีพเสี่ยงต่อๆ ไป เช่น แท็กซี่ คนขับรถเมล์ วินมอเตอร์ไซต์  คนขับเรือสาธารณะ เป็นต้น

ที่มา : https://www.facebook.com/aswinkwanmuang/posts/1059191337822355

 

 

Advertisement