การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงคมนาคม เร่งรัดการเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน – บางซื่อ (จุดเชื่อมต่อ 1 สถานี) เปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 2560

คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า รฟม. ได้เร่งรัดการดำเนินงานเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้ามหานคร 1 สถานี ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ขณะนี้การติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ระยะที่ 1 มีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ 83.52 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2560) เร็วกว่าแผนงานร้อยละ 26.52 ประกอบด้วย ระบบอาณัติสัญญาณ (Signaling System) มีความก้าวหน้าร้อยละ 93.56 ระบบสื่อสาร (Communication System) มีความก้าวหน้าร้อยละ 86.23 ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Supply System) มีความก้าวหน้าร้อยละ 91.68 และระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (Automatic Fare Collection System) มีความก้าวหน้าร้อยละ 100.00 

ปัจจุบัน รฟม. ได้ดำเนินการติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ และเริ่มการทดสอบระบบในเดือนมิถุนายน 2560 พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรรองรับการให้บริการเดินรถไฟฟ้าในช่วงสถานีดังกล่าว ภายหลังจากการทดสอบระบบแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองเดินรถไฟฟ้าเสมือนจริง (Trial running) ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม และจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าในเดือนสิงหาคม 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่ประชาชน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mrta.co.th หรือ โทรศัพท์ 0-2716-4044

Advertisement