ปัจจุบันภาคการขนส่งหรือจิสติกส์ของไทยยังถือว่าอยู่ในระดับที่มีต้นทุนสูงมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการขนส่งทางถนนยังถือเป็นตัวเลือกที่ผู้ประกอบการเลือกใช้เป็นหลักอยู่นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันเพาะสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าหลังการวิ่งขนส่งไปยังปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องตีรถเที่ยวเปล่ากลับมายังต้นทาง ก็จะมีปัญหาเรื่อง “รถเที่ยวเปล่า” ไม่มีสินค้าบรรทุก ซึ่งการที่ต้องขับรถกลับโดยไม่ได้บรรทุกสินค้านั้น ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายและพลังงานเชื้อเพลิง เรียกได้ว่า เป็นการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

แม้หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของธุรกิจขนส่ง แต่หากพิจารณาลงไปในรายละเอียดแล้วจะพบว่า การตีเที่ยวเปล่าเป็นปัญหาสำคัญ เป็นความสูญเสียของผู้ประกอบการขนส่ง และก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ สร้างปัญหาสังคม  องค์กรที่เกี่ยวข้องมีการนำปัญหาเหล่านี้ ในภาคการขนส่งมาศึกษาวิจัย พบว่าเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องรีบแก้ปัญหา จนมีการผลักดันแนวคิดการลดต้นทุนในการขนส่ง และใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่า ด้วยการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จนเกิดเป็นโซลูชั่นแพลตฟอร์มขนส่งออนไลน์ ที่ถือว่ากำลังสร้างปรากฏการณ์ในวงการขนส่ง อย่างแพลตฟอร์มขนส่งออนไลน์ที่เป็นโซลูชั่นช่วยแก้ปัญหาของสตาร์ทอัพเมืองไทย อยู่ในปัจจุบันนี้ยกตัวอย่าง 360TRUCK แพลตฟอร์มขนส่งออนไลน์

360TRUCK เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการประสิทธิภาพการใช้รถบรรทุกเที่ยวเปล่า และพลิกโฉมการขนส่งสินค้าสู่ระบบดิจิทัล ให้ผู้บริโภคเข้าถึงบริการขนส่งที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่ง 360TRUCK จะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า (เจ้าของสินค้า) แต่ในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขนส่ง ด้วยการใช้รถบรรทุกเที่ยวเปล่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แม้ในความเป็นจริงแล้ว แนวทางในการแก้ปัญหานั้น แน่นอนว่าจะลดปริมาณรถเที่ยวเปล่าให้ไม่มีเลยนั้นคงเป็นไปไม่ได้ แต่การลดให้น้อยลงนั้นสามารถทำได้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเสริมให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดได้มากขึ้นทราบถึงปริมาณรถเที่ยวเปล่าของผู้ประกอบการ  นำมาบริหารจัดการให้จำนวนรถเที่ยวเปล่า ลดน้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตร ตั้งแต่การสร้างฐานลูกค้าผู้ใช้บริการให้มีทั้งต้นทางและปลายทาง ใช้รถบรรทุก รถขนส่ง ให้เกิดประโยชน์ทั้งไปและกลับ มองหาการใช้บริการ รถบรรทุก รถขนส่ง สินค้าของผู้ให้บริการอื่นที่มีปลายทางเป็นต้นทางของผู้ประกอบการก็จะช่วยลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ทั้งของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการอื่นเหล่านี้ เป็นต้น

หรือเรียกได้ว่าการให้ความสำคัญต่อปัญหารถเที่ยวเปล่า จะทำให้เรามองเห็นแนวทางการแก้ปัญหา และสร้างระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ จนสามารถลดรถเที่ยวเปล่าลงได้อย่างเห็นได้ชัด นับเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนส่งอย่างมาก เพราะจะช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายทั้ง ค่าสึกหรอและค่าบำรุงรักษา รถบรรทุก รถขนส่ง ได้เป็นอย่างดี

สาเหตุที่ ”ราคาเที่ยวเปล่า “ ถูกว่า “ราคาเที่ยวปกติ” 

1.ราคาเที่ยวปกติ = การคิดราคาจะคิดทั้ง ไป – กลับ

2.ราคาเที่ยวเปล่า = การคิดราคาตามจริงเพียงการวิ่งแค่เที่ยวเดียวเท่านั้น

จะเห็นได้ว่า การคิดราคาเที่ยวเปล่าอย่างเดียว เป็นการคิดจากเที่ยวที่ผู้ขนส่งจำเป็นต้องวิ่งมาเส้นทางนั้นๆ เพื่อรับงานหลักหรืองานประจำอยู่แล้วทำให้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขนส่งอีกด้วย ดังนั้น 360TRUCK จึงสร้างแพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเที่ยวเปล่าเพื่อหางานขนส่งให้กับผู้ให้บริการขนส่งที่ยังต้องวิ่งเที่ยวเปล่าให้มีงานและรายได้ที่เพิ่มขึ้นทำไมธุรกิจต่างๆ จึงควรใช้บริการรถเที่ยวเปล่าเพื่อให้ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า

แน่นอนว่าผู้ประกอบการต่างๆ อาจมีจุดประสงค์ในการทำธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่กต่างกัน แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกธุรกิจจะต้องมีกำไรเพื่อความอยู่รอด ซึ่งการใช้กลยุทธ์ทั้งการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจำเป็นออกไปเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ในยุคนี้จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการใช้รถเที่ยวเปล่า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นทุนที่ต้องลดให้ได้นั้น จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีในการจัดการต้นทุนที่เสียเปล่านี้ ดังที่อธิบายไว้ตามภาพข้างล่างนี้

จะเห็นได้ว่า การลดต้นทุนค่าขนส่งสำหรับธุรกิจ มีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุน ทั้งการคำนวนเส้นทางในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด หรือการสร้างคลังสินค้าระหว่างเส้นทางเพื่อกระจายหรือพักสินค้า และอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเจ้าของสินค้าก็คือการใช้บริการรถเที่ยวเปล่าที่มีงานที่วิ่งจากเส้นทางนั้นๆ อยู่แล้วจึงเป็นทางเลือกสำหรับธุรกิจเพื่อการลดต้นทุนค่าขนส่งได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

วิธีนี้ได้ประโยชน์ทั้งผู้ใช้บริการ และรถขนส่ง

เนื่องจาก 360TRUCK คือแพลตฟอร์มขนส่งสินค้าออนไลน์สำหรับการขนส่งทางรถบรรทุก ดังนั้นจึงช่วยให้คุณเข้าถึงบริการขนส่งที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย และพร้อมให้บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

360TRUCK ประเภทรถที่หลากหลาย 

บริการของ360TRUCK ครอบคลุมรถทุกประเภท ตั้งแต่ รถ 4ล้อ รถ 6ล้อ รถ 10ล้อ รถ 18ล้อ รถ 22ล้อ รถเทรลเลอร์ รถลากตู้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า
ข้อดีของการร่วมเป็นผู้ขนส่งกับ 360TRUCK

  • แก้ไขปัญหารถเที่ยวเปล่าซึ่งเป็นต้นทุนที่ทางผู้ขนส่งต้องแบกรับ
  • รับงานสะดวก มีการแจ้งเตือนเมื่อมีงานที่ตรงกับประเภทรถและเส้นทางที่วิ่งอยู่ประจำ
  • งานมีความน่าเชื่อถือ (ได้รับเงินจริง)
  • ไม่มีค่าบริการในการใช้งานระบบ
  • มีรายได้เพิ่มขึ้น
  • ไม่ต้องเสียโอกาสการวิ่งรถเที่ยวเปล่า และเสียเวลาที่ต้องจอดรองาน
  • ทํางานแล้วได้เงินจริง ไม่ต้องกังวล เพราะเราคัดเลือกและรับประกันงานขนส่ง

หากต้องการ ใช้บริการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าหรือร่วมเป็นผู้ขนส่งกับ 360TRUCK สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงค์นี้เลย https://www.360truck.co/

 

เรื่องอื่นที่น่าสนใจ

 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement