วันนี้ 20 พ.ค.64 นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถยนต์และการทำความสะอาดสถานที่จอดซากรถยนต์ ในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดแหล่งสะสมเชื้อโรค ลดอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางรัก กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 60 คน ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณใต้ทางด่วนจากถ.สีลมมุ่งหน้าถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักเทศกิจ ได้ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถยนต์พร้อมการทำความสะอาดสถานที่จอดซากรถยนต์ เพื่อลดและแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด ลดปัญหาแหล่งสะสมเชื้อโรค ลดอุปสรรคในการเข้าระงับเหตุกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่เดือน ก.พ.64 สามารถแก้ปัญหาซากรถยนต์ทั่วกรุงเทพมหานคร ได้จำนวนทั้งสิ้น 866 คัน หลังจากนั้นทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เริ่มจากเดือน มี.ค.64 ได้ให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจซากรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ในพื้นที่เพิ่มเติม พร้อมแจ้งยอดมาที่สำนักเทศกิจเพื่อรวบรวมข้อมูล พบว่าทั่วพื้นที่กรุงเทพฯพบซากรถยนต์เพิ่มเติมอีก 90 คัน จึงดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้ว 43 คัน (เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง 40 คัน , สำนักงานเขตดำเนินการเอง 3 คัน) จึงคงเหลือซากรถยนต์ที่ต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้น 47 คันสำหรับการลงพื้นที่เขตบางรักในวันนี้นั้น พบว่าพื้นที่เขตบางรักมีซากรถยนต์จำนวน 9 คัน เป็นรถคดียาเสพติดและอุบัติเหตุของ สน.ยานนาวาทั้งหมด และอายุความเกิน 10 ปี จึงได้ประสานกับสน.ยานนาวาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ดังกล่าวในวันนี้ จำนวน 5 คัน ส่วน 4 คันที่เหลือจะดำเนินการในสัปดาห์ต่อไป ทำให้ในปัจจุบันคงเหลือซากรถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวนทั้งสิ้น 42 คัน โดยซากรถยนต์ในวันนี้จะนำไปเก็บที่ ศูนย์เก็บซากยานยนต์กลางกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม ซึ่งสำนักเทศกิจได้นำพื้นที่ว่างภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมของสำนักสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 ไร่ เป็นสถานที่เก็บซากรถยนต์ส่วนกลางของกทม.เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่มีสถานที่เก็บซากรถยนต์ของแต่ละสำนักงานเขต สามารถเก็บซากรถยนต์ได้จำนวนทั้งสิ้น 160 คัน โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วกั้นเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดและมีเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลซากรถยนต์ของกลางตลอด 24 ชม.

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต และ http://gid.bangkok.go.th/reward/default.php หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบให้แก่ผู้แจ้งความนำจับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement