ผลการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ณ สถานีกลางบางซื่อ วันแรก (24 พฤษภาคม 2564) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีบุคลากรของหน่วยงานภาคคมนาคมขนส่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า (Front Line) ในการให้บริการขนส่งสาธารณะทุกประเภทที่ลงทะเบียน มาใช้บริการฉีดวัคซีนกว่า 5,000 คน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้ลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว ตรวจสอบข้อมูล วัน เวลา จากข้อความที่ได้รับให้ชัดเจน และปฏิบัติตามข้อแนะนำ เตรียมความพร้อมร่างกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ก่อนเดินทางมารับการฉีดวัคซีน ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อยังไม่เปิดให้บริการ Walk in แต่อย่างใด นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานในสังกัด ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์และสถาบันโรงผิวหนัง ได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (Central Vaccination Center)” ณ สถานีกลางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับเป็นศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและประชาชน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการลดความแออัดของสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน และเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการฉีดวัคซีน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเริ่มเปิดให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 20.00 น. แบ่งการให้บริการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564 สำหรับรองรับการให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่องค์กร หน่วยงานที่ดูแลประชาชน บุคลากรและผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชน  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – ธันวาคม 2564 สำหรับองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบการลงทะเบียนแล้ว

สำหรับการให้บริการในวันแรก (24 พฤษภาคม 2564) พบว่า มีบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ให้บริการในภาคคมนาคมขนส่งที่ได้ลงทะเบียนไว้ มาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ประมาณ 5,000 คน ในเบื้องต้นหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และเฝ้าสังเกตอาการที่จุดสังเกตอาการจนครบเวลาที่กำหนด ยังไม่พบผู้มีอาการข้างเคียงรุนแรงแต่อย่างใด ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อจะประเมินผลการปฏิบัติงานและทยอยเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนให้เต็มศักยภาพที่ศูนย์ฯ สามารถรองรับได้ 10,000 คน/วัน

กระทรวงคมนาคม ขอแจ้งเรียนประชาชนว่า ในช่วงแรก “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” จะให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรขององค์กร หน่วยงานที่ดูแลประชาชน และผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยังไม่มีนโยบายเปิดให้ประชาชน walk in แต่อย่างใด

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement