กรมเจ้าท่า เร่งสร้างท่าเรือศาลาด่าน จังหวัดกระบี่ คืบหน้า 70.15% ส่งเสริมการท่องเที่ยววงแหวนอันดามัน สร้างรายได้แก่ประชาชน

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการสร้างท่าเทียบเรือบ้านศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ คาดว่า หลังหมดโควิด-19 จะมีประชาชนมีและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นท่าเรือท่องเที่ยวทางเลือกในการเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อาทิ เกาะพีพี อ่าวพระนาง จังหวัดภูเก็ต เกาะรอก จังหวัดกระบี่ หมู่เกาะในทะเล จังหวัดตรัง เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เพื่อยกระดับพัฒนาท่าเรือให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ “วงแหวนอันดามัน” ในอนาคต ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภาคการท่องเที่ยวทางน้ำ และสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่

คุณวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำและระบบโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เพื่อสนับสนุนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยกองวิศวกรรม ได้ศึกษาวางแผนและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงท่าเรือโดยสารในบริเวณพื้นที่ที่ศึกษา ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมทั้งด้านความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าเรือ ซึ่งการพัฒนาท่าเรือศาลาด่านในขณะนี้ มีความคืบหน้าไปแล้ว 70.15% โดยได้พัฒนาปรับปรุงรื้อถอนท่าเทียบเรือเดิม และก่อสร้างพื้นท่าเทียบเรือทดแทนขึ้นมา 2 จุด ดำเนินการสร้างโถงทางเข้าและหลังคาคลุมสะพานและท่าเทียบเรือขนาด 10×75 เมตร และสร้างอาคารบริการ-ที่พักคอยนักท่องเที่ยว รวม 2 หลัง รวมถึงงานก่อสร้างศิลปะรูปปั้นประติมากรรมตกแต่งให้มีความสวยงาม และติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารภายนอกเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ การพัฒนาท่าเรือศาลาด่าน จังหวัดกระบี่ จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เพิ่มมากขึ้น เป็นการยกระดับท่าเรือที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเทียบเท่าสากล สามารถรองรับการท่องเที่ยวและการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะในอนาคตได้เป็นอย่างดี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวทางน้ำได้อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างเม็ดเงินอันมหาศาลในภาคการท่องเที่ยวทางน้ำ รวมถึงการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมยกระดับท่าเรือยุคใหม่ สไตล์ NEW NORMAL ให้เป็นท่าเทียบเรือที่มีศักยภาพเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

Advertisement