กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.สีดา – อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ระหว่าง กม.54+460 ถึง กม.72+600 ระยะทาง 18.14 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เชื่อมโยงคมนาคมขนส่งระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ

โดยทางหลวงหมายเลข 202 สาย อ.สีดา – อ.บัวใหญ่ เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดบุรีรัมย์  ประชาชนนิยมใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของศูนย์ราชการประจำอำเภอ เช่น ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ฯลฯ สถานที่ท่องเที่ยว และใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปยังภูมิภาคต่างๆ ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าวจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4-6 ช่องจราจร (ไปกลับ) ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตรไหล่ทางด้านนอก กว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบนูน โดยบริเวณย่านชุมชนดำเนินการก่อสร้างเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3 ช่องจราจรทั้ง 2 ด้าน พร้อมก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม มีการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม จำนวน 3 แห่ง บริเวณหน้าโรงเรียนวัดบ้านงิ้ว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ และโรงเรียนบ้านสีดา ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 สะพาน ก่อสร้างจุดกลับรถ 9 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวง จำนวน 10 แห่ง รวมทั้งปรับปรุงทางแยกพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 578,245,000 บาท

โครงการแล้วเสร็จ สามารถรองรับปริมาณการจราจรทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้สะดวก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางได้สะดวด รวดเร็ว และปลอดภัย เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ระหว่างอีสานใต้ไปยังภาคเหนือ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement