นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รับมอบอาหารและเครื่องดื่มจากสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาชิก 10 สมาคม โดยมี นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมรับมอบ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ ทั้งนี้ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาชิก 10 สมาคม ได้มอบอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด เพื่อร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรที่ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ และหน่วยงานสนับสนุนการบริการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ท้ังนี้ กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามนโยบาลรัฐบาล โดยใช้พื้นที่สถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับบุคลากรที่ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นบุคลากรที่พบปะและดูแลประชาชนจำนวนมาก และอยู่ในข่ายความเสี่ยงสูง โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คาดหมายว่าก่อนสิ้นปี 2564 จะสามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนได้มากกว่า 2 ล้านคน และในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จะเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้จัดเตรียมรถปรับอากาศ และรถ Shuttle bus เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสถานีกลางบางซื่อและจุดสำคัญ จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ ท่าน้ำบางโพ – สถานีเตาปูน (รถไฟฟ้าสายสีม่วง), อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว – BTS หมอชิต/MRT จตุจักร – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) (หมอชิต 2) เป็นวงรอบ

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement