คุณวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยถึงภารกิจขุดลอก เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ขยายพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ฟื้นฟูแม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความตื้นเขินของลำน้ำ เกษตรกรไม่มีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร ตามนโยบายรัฐบาลและมาตรการของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

แม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่มีความตื้นเขิน ทรุดโทรม เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางทางน้ำ กรมเจ้าท่า ได้สำรวจลงพื้นที่จัดทำแผนโครงการพัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ฟื้นฟูแม่น้ำแม่มอกให้กลับมาเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในภาคการเกษตร การประมง และการท่องเที่ยว รวมถึงการเดินทางสัญจรทางน้ำ ตลอดจนรักษาสมดุลของชุมชนและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการดำเนินการขุดลอกช่วงวิกฤตและจ้างศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนาแม่น้ำแม่มอก เป็นต้นแบบการพัฒนาแม่น้ำสายหนึ่งของแม่น้ำทั่วประเทศ

กรมเจ้าท่า : สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ : สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำแม่มอกที่ตื้นเขิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการขุดลอก บริเวณ ตำบลกลางดง , ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ได้ระยะทาง 850 เมตร ปีงบประมาณ 2563 ขุดลอกบริเวณ ม.5 ,ม.9,ม.2 ,ม.1 ,ม.4 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และ ม.2 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ได้ระยะทาง 2,600 เมตร

ปัจจุบันปีงบประมาณ 2564 กำลังดำเนินการขุดลอกบริเวณ ม.1 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระยะทางตามแผนงาน 2,350 เมตร เปิดหน่วยปฏิบัติงานฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มีนายชะโอด ตัณฑเจริญรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยฯใช้รถขุด นว.3,นว.5 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน ระยะเวลาดำเนินการ 140 วัน ขนาดร่องน้ำ ความกว้างที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 20 เมตร , ยาว 3,050 เมตร ระดับที่ก้นร่องน้ำตามแผนการขุดลอก 81 เมตร (MSL) ปริมาณเนื้อดิน 150,000 ลูกบาศก์เมตร ความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดำเนินการได้ 15,300 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 10.20 %

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้มีแผนงานขุดลอกแม่น้ำแม่มอก ตำบลเข้าแก้ว อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย อย่างต่อเนื่องในช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565 ระยะเวลาปฏิบัติงานอีก 135 วัน ปริมาณดิน 95,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองอย่างเพียงพอทั่วถึงทั้งการอุปโภคบริโภค ช่วยให้การไหลของน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก ช่วงที่ไหลผ่านอำเภอทุ่งเสลี่ยมได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการร่วมรณรงค์หน่วยงานในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาท้องถิ่น ปลูกพืชผักสวนครัวและปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศภายหลังการขุดลอกแล้วเสร็จ ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement