วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึง รถไฟทางคู่ โครงการที่กระทรวงคมนาคมดำเนินการ ด้วยกันกับรถไฟมีอยู่ 2 สาย สายเหนือ คือสาย เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ กับสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านไผ่ – นครพนม  ซึ่งทั้ง 2 สาย ทางการรถไฟได้ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ที่เรียกว่า e-bidding ในการชี้แจงในการขั้นตอนพิจารณางบประมาณ 2565 ตนก็ได้ชี้แจงไปแล้ว และการรถไฟก็ได้ดำเนินการทำคลับเฮ้าส์ และเชิญบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเช่น องค์กรต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ, อธิการบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง  มีตัวแทนสื่อมวลชน

อีกทั้งยังมีบุคคลจากทีดีอาร์ไอเข้าร่วมพูดคุยในห้องคลับเฮ้าส์ด้วย  ว่าโครงการนี้เป็นอย่างไร จากที่ทราบ ได้มีการศึกษามาตั้งแต่ปี 55 และราคากลาง ก็มีการอนุมัติ ปี 61 และมีการปรับปรุงในปลายปี 63 หลังจากนั้นราคาวัสดุก่อสร้างขึ้นราคา เหล็กขึ้นมา 50% ซึ่งผู้รับจ้างทั่วไปยื่นมาว่า อยากให้พิจารณาในเรื่องการปรับราคากลาง แต่โครงการรถไฟทางคู่ ทั้ง 2 โครงการ ไม่มีการปรับราคา ยังยืนตามราคาที่ ได้มีการศึกษาไว้ และการดำเนินการยังคงยึดขั้นตอน การปฏิบัติทุกอย่างตามกฎหมาย อีกทั้งยังมีคณะกรรมการจริยธรรมเข้ามาร่วมด้วย

ในการ e-bidding เป็นเรื่องของทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการทางการรถไฟ มีหน้าที่เพียงแค่รับผลการ ประมูลมา ส่วนประเด็นที่ว่าราคาเสนอมาใกล้เคียงกัน ถ้าสงสัยก็ต้องไปดูในเรื่องของผู้รับจ้าง ว่าผู้รับจ้างทำไมถึงเสนอราคาใกล้เคียงกัน เพราะเรื่องอย่างนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่สอบถามได้อยู่แล้ว และในเรื่องของการประมูลแบบ e-bidding ไม่ใช่มีแค่การรถไฟ เท่านั้น เฉพาะในหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงชนบท  กรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง หรือรัฐวิสหากิจ ก็ใช้ e-bidding ทั้งนั้น และกระทรวงอื่นๆ ก็ใช้เหมือนกัน เพราะเป็นระบบที่คิดว่าดีที่สุดในการประมูลงานของประเทศไทยในขณะนี้

นอกจากนี้ แนวนโยบายของกระทรวงคมนาคม ต่อจากนี้จะประมูลอะไรก็ตามนอกจากที่ต้องทำตามระเบียบก็คือ นำ TOR ขึ้นมา ต้องรับฟังความคิดเห็นก่อน ให้ทำคลับเฮาส์เชิญผู้สงสัยเข้ามาร่วมด้วย

“อย่างเรื่องคลับเฮาส์ของการรถไฟก็เชิญ แต่ท่านไม่ได้มา ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร อันนี้เป็นประเด็นที่ชี้แจง เพราะฉะนั้นเรื่องการรถไฟดำเนินการ ก็ให้เป็นไปตามระเบียบ ส่วนจะมีการตรวจสอบอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว สามารถที่จะตรวจสอบได้ ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่จะทำให้โครงการนี้มีปัญหาในการไม่สามารถดำเนินการได้”  นายศักดิ์สยาม กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement