​​การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะย้ายที่ทำการจากเดิมที่ตั้งอยู่ บริเวณถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไปยังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษแห่งใหม่ บริเวณถนนเพชรอุทัย(ถนนริมคลองบางกะปิ) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 ​ดังนั้น เพื่อให้การติดต่อประสานงาน การนำส่งหนังสือของส่วนราชการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระและหน่วยงานอื่น ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้เป็นไปอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง กทพ. จึงขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ เป็นอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ 111 ถนนเพชรอุทัย (ถนนริมคลองบางกะปิ) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หมายเลขโทรศัพท์  0 2558 9800, 0 2442 0800 โทรสาร 0 2588 9788, 0 2558 9789

 ​​สำหรับหน่วยงานหรือประชาชน ผู้มาติดต่อกับศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จของ กทพ. (One Stop Service Center) ยังคงสามารถติดต่อหรือใช้บริการธุรกรรมต่าง ๆ ได้ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน กทพ. เดิม ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หลังจากนั้น ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ ก็จะย้ายที่ทำการมายังอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ด้วยเช่นกัน

​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ โทร. 1543 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement