นายสุระชัย  เอี่ยมวชิรสกุล  ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า
ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
มีมติให้ ขสมก. ปรับเปลี่ยนหมายเลขเส้นทางรถโดยสารประจำทาง หมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ สาย 710, 720 และ 751 โดยยังคงให้บริการ
เดินรถในเส้นทางเดิม ไม่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางแต่อย่างใด  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. สาย 710 (เดิม) เปลี่ยนเป็น สาย 208  เส้นทางวงกลมอรุณอมรินทร์ – ถนนกาญจนาภิเษก  
  2. สาย 720 (เดิม) เปลี่ยนเป็น สาย 209  เส้นทางวงกลมกัลปพฤกษ์ – ถนนพระราม 2               
  3. สาย 751 (เดิม) เปลี่ยนเป็น สาย 210   เส้นทางสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า – สะพานพระราม 4   

ทั้งนี้  ขสมก. จะให้บริการเดินรถโดยสารประจำทาง ทั้ง 3 เส้นทาง ด้วยหมายเลขใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement