กรมทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย แบ่งเบาการจราจรสร้างทางลัด 6 – 8 เลน ไปศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมคืบหน้ากว่า 60% คาดแล้วเสร็จในปี 2565

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม วงเงิน 440 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจรไปมายังศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมและเป็นการแบ่งเบาการจราจรและขนส่ง ตลอดจนเป็นการขยายโครงข่ายระบบคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางไปยังศูนย์ราชการฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ศูนย์ราชการถือเป็นสถานที่จำเป็นและสำคัญของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันเส้นทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม มีขนาด 2 ช่องจราจร (2 ทิศทาง) ลักษณะสองข้างทางมีการเจริญเติบโตของเมือง มีอาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ทำให้เส้นทางดังกล่าวไม่สามารถขยายความกว้างของถนนได้อีก ทำให้เกิดความแออัด การจราจรติดขัด โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้การเดินทางเข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เกิดความไม่สะดวกปลอดภัยในการใช้ถนน

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัด (Short Cut) เข้าสู่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 (ทล.375) – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รวมระยะทาง 3.217 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นเส้นทางใหม่ ขนาด 6 – 8 ช่องจราจร เป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 แห่ง มีไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบระบายน้ำตลอดสองข้างทาง

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการก่อสร้างดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานชั้นทรายถมคันทาง งานก่อสร้างสะพานคอนกรีต งานก่อสร้างกำแพงกันดินและระบบระบายน้ำภายในโครงการ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2565 และสามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรในเดือนกรกฎาคม 2565 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement