รายงานสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2564 ที่ทาง BUS & TRUCK ได้รวบรวมไว้ โดยอ้างอิงข้อมูลจากกลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก

เริ่มจากสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถบรรทุกรวมทั่วประเทศ ประจำเดือนเมษายน 2564 มีดังนี้

ค่ายรถจากญี่ปุ่น

อันดับที่ 1 ค่าย HINO

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,062 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 1,086 คัน ลดลง จำนวน 24 คัน

อันดับที่ 2 ค่าย ISUZU

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 1,008 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน  1,009 คัน ลดลง จำนวน 1 คัน

อันดับที่ 3 ค่าย UD TRUCK

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 835 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 81 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 754 คัน

 

(ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่) : truck_whole (เม.ย.64)

 

ค่ายรถจากยุโรป

อันดับที่ 1 ค่าย SCANIA

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 26 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 31 คัน ลดลง จำนวน 5 คัน

อันดับที่ 2 ค่าย MAN

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 15 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 1 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 14 คัน

อันดับที่ 3 ค่าย VOLVO

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 9 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 12 คัน ลดลง จำนวน 3 คัน

 

ค่ายรถจากจีน

อันดับที่ 1 ค่าย CP FOTON

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 20 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 13 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 7 คัน

อันดับที่ 2 ค่าย SANY

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 6 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 15 คัน ลดลง จำนวน 9 คัน

อันดับที่ 3 ค่าย DAYUN

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 5 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 0 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 5 คัน

 

ค่ายรถโดยสาร

ในส่วนของสถิติจำนวนรถใหม่ (ป้ายแดง) ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่ห้อรถ ประเภทรถโดยสารรวมทั่วประเทศ โดยค่ายที่มียอดจดทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2564 มากที่สุด มีดังนี้

อันดับที่ 1 ค่าย TOYOTA

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 41 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 66 คัน ลดลง จำนวน 25 คัน

อันดับที่ 2 ค่าย HINO

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 22 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 11 คัน เพิ่มขึ้น จำนวน 11 คัน

อันดับที่ 3 ค่าย ISUZU  

มียอดจดทะเบียน อยู่ที่ จำนวน 11 คัน จากเดือนมีนาคม อยู่ที่ จำนวน 38 คัน ลดลง จำนวน 27 คัน

 

(ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่) : bus_whole (เม.ย.64)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement