วันนี้ (วันที่ 24 มิถุนายน 2564) ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย พร้อมตัวแทนสมาคมฯ ได้เข้ายื่นหนังสือขอให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกผู้ประกอบการ  รถโดยสารไม่ประจำทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

1.การลดค่าใช้จ่าย โดยขอยกเว้นภาษีประจำปีของรถโดยสารและสถานประกอบการ และขอยกเว้นค่าปรับกรณีชำระภาษีล่าช้า ทั้งนี้ เนื่องจากการเก็บภาษีเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ไม่มีอำนาจในการดำเนินการโดยตรง โดย ขบ. อาจจะช่วยเหลือโดยดำเนินการในส่วนของการพักใช้รถที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อลดภาระให้ผู้ประกอบการแทน

2.การเสริมสภาพคล่อง โดยขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการคันละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 6 เดือน และขอรับเงินสนับสนุนการฟื้นฟู ซ่อมบำรุงรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ ขบ. คันละ 200,000 บาท เป็นเวลา 4 เดือน (กรกฎาคม – ตุลาคม 2564) โดยอาจให้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. ตั้งกองทุนช่วยเหลือหรือจัดหา ช่องทางการกู้เงินอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการกู้เงินนำไปซ่อมบำรุงรถได้โดยใช้ทะเบียนรถค้ำประกัน เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้

3.การส่งเสริมช่องทางเพิ่มรายได้ โดยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเป็นหมู่คณะของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้มากขึ้น และสนับสนุนเงินค่าเช่ารถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการ วันละ 14,000 บาทต่อคัน ไม่เกิน 4 วัน จำนวน 40,000 คัน เป็นเวลา 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

ขณะที่ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกลุ่ม พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ ขบ. พิจารณาข้อเสนอของสมาคมฯ  หรือหาแนวทางอื่นในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางโดยเร็วต่อไป

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement