สมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย นำผู้ประกอบการรถโดยสาร เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามการขอรับการเยียวยา จากผลกระทบ Covid-19 หลังยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง 3 ฉบับไม่มีความคืบหน้า

วันนี้ (5 ก.ค.64) เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ก.พ. นายพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย  ได้นำผู้ประกอบการรถโดยสารจากบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด, บริษัท เทพสมบัติ จำกัด (สมบัติทัวร์), บริษัท นครชัยทัวร์ จำกัด, บริษัท กิตติสุนทร จำกัด และบริษัท นครชัยขนส่ง จำกัด ฯลฯ เข้ายื่นหนังสือ ถึงท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี พร้อมติดตามข้อเรียกร้องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการรถโดยสารในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัส Covid-19 โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนเข้ารับมอบหนังสือ

คุณพิเชษฐ์ เจียมบุรเศรษฐ์ นายกสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศทั่วทุกภาคส่วนอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ต้องประสบปัญหาขาดทุน และหยุดกิจการไปหลายแห่ง ซึ่งผู้ประกอบการรถโดยสารเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการสาธารณะ ในรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านการคมนาคมทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบจากการต้องลดเที่ยววิ่งจากเดิม เหลือเพียง    25-30% อัตราบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยลดลงกว่า 50% ต่อเที่ยววิ่ง และผู้ประกอบการบางรายต้องหยุดเดินรถชั่วคราว เพราะทนต่อสู้กับค่าใช้จ่ายไม่ไหว

ที่ผ่านมาสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย ได้มีหนังสือขอความช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารายังผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนมกราคม,เมษายน  และพฤษภาคม  รวมจำนวน 3 ฉบับ ซึ่งพบว่าผลของความช่วยเหลือ ที่ได้รับอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องการเร่งฉีดวัคซีน ป้องกันCovid-19 ให้กลุ่มพนักงานบริการรถโดยสาร ส่วนข้อเรียกร้องอื่นๆ ที่ได้นำเสนอไปนั้น ยังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้นสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย จึงเดินทางมายื่นหนังสือติดตามและเยียวยาดังกล่าว กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือตามข้อเสนอดังนี้

1.ตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เฉพาะรถขนส่งผู้โดยสาร ดีเซลไม่เกินลิตรละ 20 บาท NGV ลดเหลือ 10.62 บาท กิโลเมตร รวมถึงตรึงราคา LPG ด้วย

2.ยกเว้นการเก็บภาษีรถโดยสารประจำปี 2564

3.ยกเว้นการทำประกันภัยรถโดยสารภาคสมัครใจประจำปี 2564

4.ให้บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) งดเว้น หรือลดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินรถทั้งหมดให้ผู้ประกอบการรถร่วมเป็นระยะเวลา 1 ปี

5.ขอจัดการเดินรถโดยสารประจำทาง ให้สามารถหมุนเวียนได้ทุกเส้นทาง เหมือนธุรกิจการบิน เพื่อให้สามารถใช้ตัวรถอย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนผู้ประกอบการ

6.ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกันตนอยู่ในสิทธิ์ประกันสังคม ให้ได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยา จากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในอัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน

7.ขอให้ผ่อนคลายการจำหน่ายตั๋วโดยสารต่อรถ 1 คัน ได้ตามปกติ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในพื้นที่ควบคุมสีอแดงเข้มได้ระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนประชากรเป้าหมาย

สมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทยและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมยื่นหนังสือในครั้งนี้ คาดหวังว่า ข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการที่ให้บริการขั้นพื้นฐานในด้านการขนส่งสารธารณะของประเทศไทยยังคงสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยผู้ประกอบการทุกราย มีความมุ่งมั่นประกอบกิจการเดินรถโดยสาร พร้อมพัฒนา และปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการของสาธารณสุขเพื่อช่วยควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้ร่วมกันผ่านพ้นภาวะวิกฤต และยังให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ เพื่อให้บริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนที่ยังมีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ให้เป็นบริการที่อยู่เคียงข้างการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยตลอดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

 

 

 

Advertisement