1เสนอ ครม. ไม่อนุมัติต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว

เสนอ ครม. ไม่อนุมัติต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว

เสนอ ครม. ไม่อนุมัติต่อสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว