Home DHL เปิดตัวรถขนส่งเย็นในไทย พร้อมใช้เทคโนโลยีสุดล้ำกับรถเป็นเจ้าแรกในประเทศ DHL ดีเอชแอล ซัพพลายเชน เปิดตัวรถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทย

DHL ดีเอชแอล ซัพพลายเชน เปิดตัวรถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทย

DHL ดีเอชแอล ซัพพลายเชน เปิดตัวรถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทย

DHL ดีเอชแอล ซัพพลายเชน เปิดตัวรถขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิในประเทศไทย