นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในโครงการร่วมจ่ายระหว่างรัฐกับประชาชน ตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ COVID-19 รองรับผู้ใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” และโครงการ “เพิ่มกำลังซื้อ”

โดยผู้มีสิทธิ์ในโครงการดังกล่าว สามารถนำมาใช้ชำระค่าตั๋วโดยสาร ในการเดินทางกับนครชัยแอร์ ทั้ง 39 เส้นทาง ทุกเที่ยวเวลา ทุกประเภทรถโดยสาร ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ ทุกสาขา ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2564 ตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยวงเงินโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และโครงการ “เพิ่มกำลังซื้อ”โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชาชนที่ได้รับการลงทะเบียน ในการใช้จ่ายตามสิทธิวงเงิน สามารถเลื่อน-คืนได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ และสามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆของนครชัยแอร์ได้ รวมทั้งใช้สิทธิ์สมาชิก NCA Go Card รับส่วนลดเพิ่มอีก 5% และสะสมคะแนนได้อีกด้วยทั้งนี้ นครชัยแอร์ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทุกเที่ยวบริการอย่างต่อเนื่องเสมอมา  ได้ปรับผังที่นั่งบนรถโดยสาร ไม่เกินร้อยละ 70 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมดต่อคัน ในอัตราโดยสารเท่าเดิมทุกเส้นทาง นอกจากนี้ภายในสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทุกสาขา ได้กำหนดจุดเว้นระยะห่าง, จัดเจลแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่บริการ และมีจุดคัดกรองเข้มทุกจุด รวมทั้งเน้นย้ำมาตรการดูแลความสะอาดรถโดยสารนครชัยแอร์ทุกเที่ยวบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและหลังให้บริการลูกค้า ด้วยการทำความสะอาดประจำวัน และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่ลูกค้าต้องสัมผัส ตลอดเวลา

นางเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า นครชัยแอร์ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 และโครงการ “เพิ่มกำลังซื้อ” จะสามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แก่ประชาชนที่ยังมีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายสูงสุด ภายใต้มาตรฐานคุมเข้มความปลอดภัยและมาตรการด้านสาธารณสุข ทุกการเดินทาง สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้า 5 วัน ผ่านช่องทาง Call Center 1624 เว็บไซต์ (NCA Booking) www.nakhonchaiair.com/ncabooking หรือผ่านช่องทาง NCA Social Booking ทำรายการผ่าน [email protected] พิมพ์ @nakhonchaiair หรือผ่าน Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official (Messenger) และเคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา

ข้่วที่เกี่ยวข้อง

Advertisement