ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.ได้ปรับตารางเดินรถเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2564  เพื่อให้สอดคล้องกับมติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่เห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล งดเดินทางออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. และให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 – 04.00 น. ดังนี้

1.เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จากเดิมเปิดให้บริการ 10 เส้นทาง ปรับลดลงเหลือ 5 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ – นครพนม , กรุงเทพฯ -เลย-เชียงคาน , กรุงเทพฯ-สุรินทร์, กรุงเทพฯ – สังขะ – ขุขันธ์ -กันทรลักษณ์ – เดชอุดม – อุบลราชธานี , กรุงเทพฯ -รัตนบุรี , ให้บริการวันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ)

2.เส้นทางภาคเหนือ ให้บริการเดินรถ 3 เส้นทาง คือ กรุงเทพ-คลองลาน , กรุงเทพฯ-หล่มเก่า , กรุงเทพ – อุตรดิตถ์ วันละ 1 เที่ยววิ่ง (ไป-กลับ)

3.เส้นทางภาคใต้ หยุดให้บริการเดินรถทุกเส้นทาง

สำหรับผู้โดยสาร บขส. ที่จองตั๋วล่วงหน้า เดินทางระหว่างวันที่ 13 – 25 กรกฎาคม 2564 สามารถติดต่อขอเลื่อนการเดินทาง หรือคืนตั๋วได้เต็มราคา โดยไม่หักค่าธรรมเนียม ได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ก่อนเวลารถออก ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ ก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม โทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ติดต่อช่องขายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ดี ในการเดินทางข้ามจังหวัด ขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบประกาศ/คำสั่งจังหวัด, มาตรการเข้า-ออก จังหวัด, ข้อมูลสถานการณ์ ฯลฯ จากเว็บไซต์ของ ศบค. หรือของจังหวัด ก่อนการเดินทางด้วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน , หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ , ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง

👉 คลิ๊กเพื่ออ่านข่าวอื่นของ บขส. ได้ที่นี่

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement