กรมการขนส่งทางบก พร้อมให้บริการประชาชนภายใต้มาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กำชับสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศยกการ์ดสูงสุด คัดกรองเข้มงวด และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการขนส่งทางบกได้กำชับสำนักงานขนส่งทุกแห่งดำเนินตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยยึดมาตรการหลัก D-M-H-T-T-A ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้มีมาตรการคัดกรองเข้มงวด พร้อมติดตามประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ซึ่งปัจจุบันสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศได้มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเข้าภายในอาคารเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ติดตั้งฉากใสกั้นระหว่างประชาชนที่มาติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่เพื่อลดการติดต่อสัมผัส จัดเก้าอี้นั่งแบบเว้นระยะห่าง รวมถึงกำหนดจุดยืนคอย ตามมาตรการ Social Distancing จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่ส่วนกลางอย่างเพียงพอ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่ง

โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนเกี่ยวกับการดูแลความสะอาดเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคและลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ เตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีพบผู้ป่วยมีความเสี่ยงภายในสำนักงาน

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอความร่วมมือประชาชนในกรณีมีความจำเป็นต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่งขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อมาติดต่อราชการที่สำนักงานขนส่งตลอดเวลา ใช้แอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือชนิดน้ำ ทั้งก่อนและหลังการรับบริการทุกครั้ง รวมถึงเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ระหว่างรอรับบริการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในส่วนของการชำระภาษีรถประจำปีแนะนำให้ใช้บริการชำระภาษีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เพื่อลดความเสี่ยงไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานขนส่ง รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ และสำหรับการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ได้มีประกาศงดการอบรมที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศของ ศบค.

ดังนั้น ผู้ที่ถึงกำหนดต่ออายุใบอนุญาตขับรถให้เข้าอบรมออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อนำผลผ่านการอบรมมาเป็นหลักฐานแทนการเข้าอบรมที่สำนักงานเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา จองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้ง ระบบปฏิบัติการ iOS: https://apple.co/2GIHARd และแอนดรอยด์: http://bit.ly/2IkLpyO หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ส่วนการขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับรายใหม่ยังคงงดให้บริการเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement