หลังจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า และการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไปไม่นาน

ล่าสุด กทท. ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและการให้บริการเรือลากจูงตามสถานการณ์ปัจจุบันอีกครั้ง โดยปรับขึ้นสูงสุดกว่า 300 บาท

เรือโท กมลศักดิ์  พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือฯ ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้าและการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

*ประเภทตู้สินค้า อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (1 เมษายน 2564) อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน (1 กรกฎาคม 2564)

-ตู้มีสินค้า ขนาด 20 ฟุต  38 บาท 45 บาท

-ตู้มีสินค้า ขนาด  40 ฟุต  76 บาท 90 บาท

-ตู้มีสินค้า ขนาดมากกว่า 40 ฟุต  86 บาท 101 บาท

 

*ประเภทตู้สินค้า อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (1 เมษายน 2564) อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน (1 กรกฎาคม 2564)

-ตู้สินค้าเปล่า ขนาด 20 ฟุต 23 บาท 27 บาท

-ตู้สินค้าเปล่า ขนาด 40 ฟุต 46 บาท 54 บาท

-ตู้สินค้าเปล่า ขนาดมากกว่า 40 ฟุต  52 บาท 61 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ท่าเรือกรุงเทพ – เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้า ขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (1 เมษายน 2564) อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน (1 กรกฎาคม 2564) 1,202 บาท / ชั่วโมง 1,432 บาท / ชั่วโมง

ท่าเรือแหลมฉบัง – เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้า ขึ้นไป อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (1 เมษายน 2564) อัตราค่าธรรมเนียมปัจจุบัน (1 กรกฎาคม 2564) 1,435 บาท / ชั่วโมง 1,709 บาท / ชั่วโมง

*** (กรณีเศษของชั่วโมงแต่ไม่ถึง 30 นาที จะคิดเป็น 30 นาที และหากเกิน 30 นาที แต่ไม่ถึง 1 ชั่วโมง คิดเป็น 1 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ กทท. จะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคมของทุกปี ซึ่งใช้ผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่แผนกวิเคราะห์ต้นทุน กองบัญชีงบประมาณ สำนักบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี โทร. 0-2269-5620

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement