ขสมก. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50

ขสมก. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50

ขสมก. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50