ไทยสมายล์ประกาศหยุดบินเส้นทางบินภายในประเทศทุกเส้นทางชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้รัฐบาลต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อที่เข้มงวดขั้นสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการเคลื่อนย้ายประชาชนกลุ่มใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดจนมาตรการต่างๆ ที่ประกาศออกมาแล้วนั้น สายการบินไทยสมายล์จึงมีความจำเป็นต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทางชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 นี้ และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 สายการบินไทยสมายล์ได้อำนวยความสะดวกดังนี้

1.เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน (Change Date or Re-route) โดยต้องทำก่อนเที่ยวบินเดิมออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร

2.เก็บวงเงินค่าบัตรโดยสารในรูปแบบเครดิต (EMD) ไว้ใช้ออกบัตรโดยสารในการเดินทางครั้งต่อไป EMD มีอายุ 365 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งผู้โดยสารสามารถยื่นความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ได้ที่ https://member.thaismileair.com/customerservice/refund และ เลือกสาเหตุที่ร้องขอคืนเงิน ระบุ Covid1

ผู้โดยสารสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยสมายล์ (Smile Service Center) ประจำสนามบิน , Smile Contact Center โทร 1181, 02-118-8888 , บริการ Live chat บนเว็บไซต์ www.thaismileair.com, อีเมลลูกค้าสัมพันธ์ที่  [email protected] หรือ ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement