สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) หรือ NEDA ร่วมกับหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่ง แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว (Brong vang Wangchicxa) และเจ้าเมืองจอมเพ็ด (Saysamone Salivong) ให้ความรู้และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างเส้นทางเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวง พระบาง)

โดยประชาชนเมืองจอมเพ็ดและกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ใช้เส้นทางสัญจร มีความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเครื่องหมายจราจร นำไปสู่การเสริมสร้างวินัยและพฤติกรรมทางสังคมในการขับขี่ปลอดภัยในการนำใช้ทางหลวง 4B สู่เมืองหลวงพระบาง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement