นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้เร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจกรณีผู้ประกอบอาชีพขับแท็กซี่ สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซี่ไทย นำโดยนายวิฑูรย์ แนวพานิช นายกสมาคมฯ ได้นำรถแท็กซี่สหกรณ์ราชพฤกษ์ จำกัด และกลุ่มบวรแท็กซี่ จำนวนกว่า 100 คัน มาจอดที่หน้ากระทรวงพลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ฉีดให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึงโดยเร็วที่สุด นั้น

กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก มิได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของผู้ขับรถแท็กซี่ ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่แล้ว ได้แก่ การขยายอายุรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี, อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีทางเลือกอื่นติดตามรถแทน GPS, พัฒนา Application เรียกใช้บริการรถแท็กซี่, เปิดโอกาสให้มีการติดตั้งสื่อโฆษณาบนแท็กซี่, กำหนดค่าสัมภาระเพิ่มเติมให้กับแท็กซี่สนามบิน เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพและเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ของผู้ขับรถแท็กซี่ เพื่อการพัฒนาบริการรถสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัย

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดหาวัคซีนโควิด-19 นั้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้นำผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าภาคการขนส่งสาธารณะ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ สถานีกลางบางซื่อ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วยเหลือผู้ขับรถให้ได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันตนเอง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 โดยดำเนินการให้ผู้ขับรถแท็กซี่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว จำนวน 18,427 คน ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนโควิด-19 เพิ่มเติม กรมการขนส่งทางบกได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข โดยในเดือนสิงหาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สถานีกลางบางซื่อได้ ซึ่งผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่รวมถึงผู้ขับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมในช่วงดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย ลดโอกาสในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์กั้นระหว่างที่นั่งผู้ขับรถกับคนโดยสาร (Partition) ในรถแท็กซี่ เพื่อช่วยป้องกันการกระจายของละอองฝอยจากการไอหรือจามซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสร้างความมั่นใจในการใช้บริการรถแท็กซี่ โดยในระยะแรกคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับจัดทำฉากกั้นจำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อติดในแท็กซี่กลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจะมีการประเมินผล เพื่อพิจารณาขยายผลการดำเนินการต่อไป

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement