กรมเจ้าท่า ยกระดับมาตรการทางน้ำ Phuket sandbox ต่อเนื่อง เพิ่มมาตรการคุมเข้มเข้า-ออกท่าเรือ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

จากการที่รัฐบาลประกาศเดินหน้า โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ภายใต้การยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ควบคุมการเดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมการปิดสถานที่หรืองดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคม 2564 เพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว อีกทั้ง รัฐบาลยังเตรียมเปิดการเที่ยวข้ามเกาะ หรือ Island Hopping โดยอยู่ภูเก็ต 7 วัน และข้ามไปเกาะไหง ไร่เลย์ เกาะพีพีของ จ.กระบี่ และเขาหลัก เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา

คุณวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ได้รับทราบและสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เตรียมความพร้อมและเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าออกเดินทางทางน้ำเข้มข้นขึ้น สอดคล้องกับคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 4202/2564 เรื่อง ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 – 16 สิงหาคม 2564 ระบุ ห้ามบุคคลและผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย) ทางน้ำ (ท่าเรือ) ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต) เว้นแต่ เป็นบุคคลหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะ ตามที่ประกาศไว้

ซึ่งส่งผลต่อนักท่องเที่ยวกลุ่ม SANDBOX ที่เดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัด จะไม่สามารถกลับเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตได้ เนื่องจากไม่อยู่ในประเภทของบุคคลที่รับยกเว้นให้สามารถเข้าจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกับเรือบรรทุกคนโดยสารที่ไปทำกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่ต่างจังหวัดหวัด(อยู่กลางทะเลและไม่ได้ขึ้นแผ่นดินตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยว) จะไม่สามารถเดินทางกลับเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ เนื่องจาก เรือบรรทุกคนโดยสารนั้นไม่อยู่ในประเภทที่ได้รับยกเว้นให้สามารถเข้าจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งผู้โดยสารไม่มีผลตรวจ COVID-19 และไม่สามารถหาสถานที่ตรวจได้เนื่องจากอยู่กลางทะเล ประกอบกับ ไม่มีหน่วยงานใดให้บริการตรวจ ณ ท่าเทียบเรือ ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้นำประเด็นผลกระทบข้างต้น เสนอต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตแล้ว เพื่อให้สอดรับกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางน้ำ

จากสถิตินักท่องเที่ยว กลุ่ม Phuket Sandbox ที่ผ่านด่านทางน้ำ ณ ด่านตรวจทางน้ำทั้ง 4 ด่าน ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 156 คน เดินทางทางเรือ 35 เที่ยว มีรายละเอียด ดังนี้

 1) ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง นักท่องเที่ยวกลุ่ม Sandbox 104 คน /เดินทางทางเรือ 20 เที่ยว (เส้นทางเดินเรือ : ภูเก็ต – เกาะราชา – เกาะเฮ)

 2) ท่าเทียบเรืออ่าวปอ นักท่องเที่ยวกลุ่ม Sandbox 16 คน /เดินทางทางเรือ 4 เที่ยว (เส้นทางเดินเรือ : ภูเก็ต – เกาะนาคา)

 3) ท่าเทียบเรือรัษฎา นักท่องเที่ยวกลุ่ม Sandbox 16 คน /เดินทางทางเรือ 4 เที่ยว (เส้นทางเดินเรือ : ภูเก็ต – เกาะเฮ)

 4) ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง มารีน่า  นักท่องเที่ยวกลุ่ม Sandbox 24 คน / เดินทางทางเรือ 7 เที่ยว (เส้นทางเดินเรือ : ภูเก็ต – เกาะราชา – เกาะเฮ)

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมากรมเจ้าท่า ได้เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติในแต่ละวัน พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ เพื่อนำแก้ไข และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ตรวจตราความปลอดภัยทางน้ำ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต สอดรับนโยบายกรมเจ้าท่า “เที่ยว Phuket Sandbox ทางน้ำ ปลอดภัยด้วยความใส่ใจของเจ้าท่า : Phuket sandbox safe travel with Marine Department “ ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement