มื่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยู่ระหว่างชลอตัว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้ารถบรรทุกใหญ่ ไม่ยกเว้นรถบรรทุกยี่ห้อ ไซโนทรัค จากประเทศจีน ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวแบบหนีไม่พ้น และยังส่งผลไปยัง ธุรกิจค้าอะไหล่รถบรรทุกไซโนทรัค ต่อเนื่องไปอีกด้วย

บริษัท ไชน่า ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทขนาดเล็กที่ทำธุรกิจค้าอะไหล่รถบรรทุกไซโนทรัคมากว่า 5 ปี ถือเป็นโอกาสดี เพื่อจัดเตรียมรองรับตลาดในอนาคต เมื่อเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวอีกครั้ง จึงใช้โอกาสนี้มุ่งเน้น “ปรับปรุง เรียนรู้ และพัฒนา ศักยภาพภายในองค์กร” เพิ่มทันที ทั้งตัวสินค้า อะไหล่ บุคคลากร และครอบคลุมไปถึง ระบบการจัดการต่าง ๆ ระบบบัญชี ระบบบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งระบบการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ที่จะต้องสามารตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วทันทีทันใด ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมยิ่งขึ้นสำหรับตลาดที่จะขยายตัวในอนาคต

คุณสุปภาส ชัยประภา ผู้จัดการทั่วไป แห่ง บริษัท ไชน่า ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชี้แจงว่า เมื่อภาคธุรกิจชลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯ ก็มีผลกระทบด้วย บริษัทฯ ก็หนีไม่พ้นเมื่อยอดขายรถบรรทุกไซโนทรัคลดลง ย่อมกระทบโดยตรงกับธุรกิจค้าอะไหล่ด้วยแน่นอน ถึงแม้บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและได้ปรับแผนรับมืออย่างรอบคอบมาโดยตลอดเพื่อรับสถานการณ์ไว้ก่อนแล้ว แต่ก็ได้รับอานิสงส์ดังกล่าวพอสมควร บริษัทฯ จึงใช้โอกาสนี้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยใช้โอกาสนี้ สะสางข้อบกพร่อง จุดอ่อนของบริษัทฯ ที่ผ่านมา นำมาแก้ไขปรับปรุง เรียนรู้ และพัฒนาภายในองค์กรทั้งหมด โดยจัดระบบและพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพภายในขององค์กรในทุกด้านเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน เตรียมเพื่อรองรับกับตลาดที่มีโอกาสจะพลิกฟื้น ขยายตัวในอนาคตอันใกล้

ปรับปรุง เรียนรู้ พัฒนา

สำหรับการปรับปรุงนั้น บริษัทฯ ได้โอกาสปรับปรุงฐานข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ข้อมูลอะไหล่ทั้งหมด ปรับให้ทันสมัยตรงตามผู้ผลิตรถที่มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนแปลงในอะไหล่ปลีกย่อยทุกชิ้นตลอดเวลา จนบางครั้งไม่สามารถอัพเดท แคทตาล็อคอะไหล่ ได้ทัน บริษัทฯ ยอมรับว่า แรกเริ่มจำเป็นต้องจัดทำแคทตาล็อคอะไหล่ขึ้นเองด้วย เสริมกับที่ได้มาจากบริษัทฯ แม่ เพราะระบบจัดการต่าง ๆ จากประเทศจีนในช่วงแรกยังประสานกันไม่ดีพอ ยังสนับสนุนไม่ครบถ้วน จึงมีข้อผิดพลาดในการสั่งอะไหล่เกิดขึ้นเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ แม่ก็ได้พัฒนาพร้อมทั้งสื่อสารกันเข้าใจยิ่งขึ้นสามารถลดข้อผิดพลาดไปได้มากแล้ว จนปัจจุบันแทบจะไม่มีปัญหาในการจัดส่งอะไหล่ผิดพลาดอีกเลย

ส่วนการเรียนรู้นั้น ทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบริษัทฯ มีขนาดเล็ก จึงมีพนักงานที่มีความสามารถร่วมงานได้ไม่มาก แต่ทุกคนมีศักยภาพสูง มีความสามารถปฏิบัติกันเองได้ และรู้หน้าที่ทำงานของตนเองอย่างดี และที่สำคัญสามารถทำงานประสานกันเป็นทีมที่ดี และ มีความสามัคคีและสปิริตสูง บริษัทฯ จึงต้องรักษาสภาพการทำงานที่ดีเช่นนี้ไว้เพราะเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ จึงพัฒนาให้ทุกคนมีความสามารถมากยิ่งขึ้น โดยการอบรมและปฏิบัติจริง ให้มีความรู้และเข้าใจตัวสินค้า และสามารถติดตามการปรับเปลี่ยนรุ่นอะไหล่ได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัยเสมอ โดนเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงอะไหล่ปลีกย่อยเล็กน้อย ๆ ที่รถบรรทุกจากประเทศจีนมักจะมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอด นอกเหนือจากการปรับรุ่นหรือโมเดลใหม่ ๆ รวมถึงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเข้าเสริมกับการทำงานอีกด้วย

และการพัฒนานั้น ตัวระบบบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง และระบบขาย ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั้งการปฏิบัติงาน จนถึงข้อมูลเพื่อการตัดสินสำหรับผู้บริหาร ให้ได้ครบถ้วนง่ายต่อการตัดสินใจและวางแผนงานของบริษัทฯ

ไชน่า ออโต้ พาร์ท ผู้จำหน่ายอะไหล่รถบบรทุกไซโนทรัค ไม่ยอมหยุดนิ่ง ยังคงพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เพื่อบริการลูกค้าและให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดอยู่เสมอ ใช้รถบรรทุกไซโนทรัค ต้องการอะไหล่รถบรรทุกไซโนทรัค ไว้ใจ ไชน่า ออโต้ พาร์ท

Advertisement