การขนส่งโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท คือ การขนส่งทางบก ( รถบรรทุก ) การขนส่งทางน้ำ (เรือ) และการขนส่งทางอากาศ (เครื่องบิน) ซึ่งการขนส่งในสมัยก่อนที่นิยมใช้ในการขนส่งไปต่างประเทศ

เช่น ประเทศจีนหรือประเทศที่อยู่ในเอเชียก็มักจะเป็นรถไฟหรือเรือ แต่ในปัจจุบันเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นทำให้เกิดเส้นทางการเดินรถที่สะดวกยิ่งขึ้นอย่างการเส้นทางเศรษฐกิจ CLMV ที่มาจากกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เวียดนาม และพม่า ในภูมิภาคอาเซียน

ทำให้การขนส่งที่เป็นรถยนต์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากกว่าในปัจจุบัน เนื่องจากการขนส่งไปต่างประเทศ อย่างเช่น ประเทศจีนโดยใช้รถยนต์นั้นสามารถให้บริการที่คล่องตัวและรวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งโดยเรือ และยังมีค่าขนส่งที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องบิน นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้การขนส่งโดยรถยนต์กลายเป็นทางเลือกหลักที่เป็นที่นิยมใช้มากขึ้น

ทาง 360TRUCK ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ระบบการขนส่งทาง รถบรรทุก ดีขึ้นเพื่อตอบสนองในทิศทางเศรษฐกิจและการขนส่งที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การขนส่งทางถนน หรือการขนส่งโดย รถบรรทุก ซึ่ง ถือเป็น Mode หลักสำคัญในการขนส่งทางบก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) โดยจากการขนส่งทั้งหมดเป็นการขนส่งด้วยรถบรรทุกถึง 82% การเติบโตอย่างมากของการขนส่งทางถนน ทำให้ในศตวรรษที่ผ่านมามีการ สร้าง ขยาย และต่อเติมโครงข่ายถนนมาโดยตลอดและยังคงเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

การเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่างๆ เชื่อมโยงกันทั่วภูมิภาค ทำให้การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก เป็น Mode ที่มีความสะดวก คล่องตัว และพร้อมรองรับปริมาณการขนส่งได้ดีกว่าการขนส่งทางบกอื่นๆ ทุกประเภท จึงไม่เป็นที่แปลกใจนักที่การขนส่งทางรถยนต์ รถบรรทุกจะเป็นที่นิยมมากที่สุดใน Southeast Asia

🔸 เจ้าของสินค้า (Shipper) ที่ต้องการใช้บริการรถเที่ยวเปล่า – แอดไลน์ @360shipper (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbS

🔸 ผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ที่ต้องการนำรถมาหางาน – แอดไลน์ @360carrier (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbC

 Facebook : https://mkt.360truck.co/BTfbP

 Website : https://mkt.360truck.co/BTfbW

 อ่านต่อ: https://www.360truck.co/blogs/360truck/truck_types/

 

Advertisement