New Normal ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของการขนส่งนั้นจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมาในรูปแบบของแพลตฟอร์มที่สามารถเรียกรถ หรือจองรถได้ผ่านระบบที่เอกชนหลายๆราย ได้สร้างขึ้นมากมาย แล้วแพลตฟอร์มไหนกันแน่ที่เหมาะแก่การที่เราจะวางใจในการใช้งานเพื่อรับกับ สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ วันนี้ขอแนะนำให้รู้จัก 360TRUCK.co Logistics Platform ที่จะช่วยองค์กรและธุรกิจต่างๆ ได้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้

360TRUCK.co คือแพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเที่ยวเปล่าออนไลน์ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเที่ยวเปล่า ที่เกิดจากการขนส่งโดยรถบรรทุก (การขนส่งทางบก) ทำให้ธุรกิจสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้โดยเปล่าประโยชน์ และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดแพลตฟอร์มในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ซึ่งสามารถจองรถบรรทุกได้ผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นทางที่สะดวก รวดเร็ว มากขึ้นในการหารถขนส่งและบริการจากทาง 360TRUCK.co สามารถให้บริการขนส่งได้ทั่วประเทศ

จากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้เจ้าของสินค้า (Shipper) มีความยากลำบากเพิ่มขึ้นในการหาผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) หรือ ธุรกิจต่างๆ ต้องการหาวิธีการลดต้นทุนเพื่อสามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง Platform Digital สามารถช่วยได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ ยังเป็นบริการที่จะเกิดขึ้นอย่างมากในอนาคตอีกด้วย หรือที่เราเรียกกันว่า “New Normal”

สมัครสมาชิกฟรีได้ที่: https://mkt.360truck.co/BTfbS

สนใจอ่านข่าวสารดีๆต่อ: https://www.360truck.co/blogs/360truck/new-normal-logistics-platform-360truck/

  • เจ้าของสินค้า (Shipper) ที่ต้องการใช้บริการรถเที่ยวเปล่า – แอดไลน์ @360shipper (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbS
  • ผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ที่ต้องการนำรถมาหางาน – แอดไลน์ @360carrier (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbC

 Facebook : https://mkt.360truck.co/BTfbP

 Website : https://mkt.360truck.co/BTfbW

Advertisement