เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เตรียมดำเนินการลงนามข้อตกลงเป็นท่าเรือพี่น้อง (Sister Port)ร่วมกับท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันทางธุรกิจ และพัฒนาโอกาสทางการค้าด้านโลจิสติกส์ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ การบริหารจัดการท่าเรือ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อร่วมกันดำเนินงานอย่างยั่งยืน

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว จะมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองท่าเรือ เพื่อส่งเสริมบทบาทของกันและกันในการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศ อาทิ เปิดเส้นทางการเดินเรือใหม่ เพิ่มจำนวนสายการเดินเรือ อำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของทั้งสองท่าเรือ ซึ่งทั้งสองฝ่ายอาจมีการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดระหว่างกันเพื่อดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการของท่าเรือเพิ่มขึ้น อันนำมาซึ่งปริมาณการใช้บริการยกขนสินค้า และโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
โดยจะส่งเสริมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ และการปฏิรูปท่าเรือ รวมทั้งเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งสามารถยกระดับการบริหารจัดการท่าเรือให้ดีขึ้น สำหรับในด้านการจัดการองค์ความรู้จะส่งเสริมการฝึกอบรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดการฝึกอบรม / สัมมนา และการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจและความสัมพันธ์อันดี      ปัจจุบันท่าเรือเมืองเซี่ยเหมินเป็นท่าเรือน้ำลึกที่สำคัญตั้งอยู่บนเกาะเซี่ยเหมินชายฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่อยู่ติดกัน และบริเวณปากแม่น้ำจิ่วหลงเจียงทางตอนใต้ของฝูเจี้ยนของจีน เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและติดอันดับ 7 ท่าเรือชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณการขนส่งสินค้าเป็นอันดับที่ 14 ของโลก

👉คลิ๊กเพื่ออ่านข่าวอื่นเกี่ยวกับการท่าเรือฯ ได้ที่นี่ 👈

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement