นครชัยแอร์ เดินหน้าจับมือ กรมอนามัยใน“โครงการภาคีร่วมใจส่งรัก ส่งนมจากอกแม่สู่ลูก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ให้บริการขนส่งน้ำนมแม่ฟรี ไปกับรถรับ-ส่งพัสดุนครชัยแอร์ใน 42 สาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า การเข้าร่วมโครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก ทั้งนี้นครชัยแอร์ เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ตั้งแต่ 12 สิงหาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน) ให้บริการส่งน้ำนมแม่ฟรีไปกับรถโดยสารนครชัยแอร์ ทุกเส้นทาง ครอบคลุมภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ผ่านบริการส่งพัสดุด่วนนครชัยแอร์ (NCA Express) โดยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดและช่วงล็อคดาวน์นี้ บริษัทฯ จะหยุดให้บริการเดินรถชั่วคราวทุกเส้นทาง แต่ยังคงให้บริการรับ-ส่งพัสดุด่วน (NCA Express) ทุกวันกำหนดสาขาที่เปิดให้บริการ รับ – ส่ง พัสดุ ทั้งหมด 42 สาขา ในการนี้นครชัยแอร์เข้าร่วมโครงการต่อเนื่องให้บริการส่งน้ำนมแม่ ฟรี ไปกับรถรับ-ส่งพัสดุของนครชัยแอร์ (ทั้งขาไป-กลับ) เพื่อดำเนินการจัดส่งน้ำนมแม่ถึงปลายทางภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมอำนวยความสะดวกในการส่งน้ำนมแช่แข็งและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งส่วนวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภาคีร่วมใจส่งรัก ส่งนมจากอกแม่สู่ลูก เพียง Scan QR Code หรือ [email protected] พิมพ์ @anamaimilk  เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล , หมายเลขบัตรประชาชน , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล์ , Facebook และกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ พร้อมศึกษาวิธีแพ็คน้ำนมแม่แบบแห้งที่ถูกต้องตามขั้นตอนของโครงการฯ จากนั้นกดสร้างใบปะหน้า กรอกข้อมูลผู้จัดส่งและ ข้อมูลผู้รับให้ถูกต้องครบถ้วน  และกด “สร้างใบปะหน้า” เพื่อพิมพ์นำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการติดที่ข้างกล่องโฟม เมื่อนำน้ำนมมาส่งที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าต้องการส่งน้ำนมแม่ฟรี พร้อมเปิดกล่องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จากนั้นปิดกล่องด้วยเทปให้แน่นหนา ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับคุณแม่ที่แพ็คน้ำนมตามขั้นตอนของโครงการเท่านั้น จำกัดสิทธิ์ในการส่งเพียงคนละ 1 กล่องต่อวัน โดยผู้ส่งและผู้รับจะต้องดำเนินการรับและส่งด้วยตนเองที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทุกสาขา

สำหรับกรุงเทพฯสามารถส่งน้ำนมแม่ได้ที่ สำนักงานใหญ่นครชัยแอร์ ถ.วิภาวดีรังสิต เท่านั้น หลังจัดส่งจะได้รับใบเสร็จที่มีหมายเลขติดตามพัสดุ สามารถติดตามสถานะขนส่งพัสดุได้ที่เว็บไซต์นครชัยแอร์ หากพบปัญหาเกี่ยวกับลงทะเบียนโครงการฯติดต่อได้ที่ Line พิมพ์ @anamaimilk

นางเครือวัลย์ ได้กล่าวเชิญชวนคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ บริการส่งน้ำนมแม่ฟรีไปกับรถโดยสารนครชัยแอร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อส่งเสริมสุขภาพทารกให้แข็งแรง   และช่วยเหลือคุณแม่ที่มีความจำเป็นด้านการทำงาน ได้มีโอกาสส่งน้ำนมกลับไปให้ลูก สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบเส้นทางและจุดรับ-ส่ง น้ำนมแม่ฟรีกับนครชัยแอร์ได้ที่ www.nca-express.com (โครงการส่งน้ำนมแม่ฟรี)


ข่่าวที่เกี่ยวข้อง 

Advertisement