360TRUCK สิทธิประโยชน์มากมายสำหรับผู้ให้บริการด้านการขนส่ง

ที่ใช้งานกับ 360TRUCK ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อสิทธิพิเศษอีกมาก

-เพิ่มรายได้ จากรถบรรทุกของคุณให้มากขึ้น ได้รับค่าขนส่งแน่นอนและตรงต่อเวลา

-ค้นหางานได้ทุกที่ ได้รับงานที่หลากหลายมากขึ้นรายได้ก็มากขึ้น มีทั้งงานขาไปและขากลับรองรับผู้ให้บริการ

-พนักงานใส่ใจ คอยดูแลและรับทราบปัญหาตลอด 24ชม. ช่วยวางแผนงานของคุณให้สะดวกและง่ายขึ้น

สนใจสมัครฟรี: https://mkt.360truck.co/BTfbC

 

🔸 เจ้าของสินค้า (Shipper) ที่ต้องการใช้บริการรถเที่ยวเปล่า – แอดไลน์ @360shipper (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbS

🔸 ผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ที่ต้องการนำรถมาหางาน – แอดไลน์ @360carrier (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbC

 

Facebook : https://mkt.360truck.co/BTfbP

Website : https://mkt.360truck.co/BTfbW

Advertisement