ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่าบขส. ได้จัดรถโดยสารรับ-ส่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียว กลับไปรักษาตัวยังภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่ 17 และ 18 สิงหาคม 2564 ได้ส่งผู้ป่วยฯ เดินทางออกจากจากศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก (ขส.ทบ.) กลับไปรักษาตัวที่จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และเชียงใหม่ รวม 43 คน ซึ่งการรับ-ส่งผู้ป่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผู้ป่วยฯ และนำตัวไปรักษาต่อไป

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า ภารกิจครั้งนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว ซึ่งทุกเที่ยววิ่ง บขส. ได้คำนึงถึงความปลอดภัย และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตามที่สาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้ บขส. พร้อมดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19อย่างเต็มที่ เพื่อส่งผู้ป่วยโควิดจากกรุงเทพฯ กลับสู่ภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย และขอย้ำว่า บขส. ดำเนินการรับ-ส่งผู้ป่วยฯ กลุ่มสีเขียว ตามที่ได้รับการประสานจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เท่านั้น ไม่รับ-ส่งผู้ป่วย ที่เดินทางมาเอง (Walk in)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement