ปัจจุบัน พ.ร.บ.ทางหลวง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดพิกัดน้ำหนักรถบรรทุกสิบล้อต้องรวมไม่เกิน 50.5 ตัน จากเดิมที่เคยอนุญาตให้บรรทุกได้ถึง 58 ตัน

จากวันนั้นถึงวันนี้ กลุ่มผู้ประกอบการต่างเดือดร้อนกันทั่ว เพราะต้นทุนต่อเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่บรรทุกได้น้อยลง จึงได้ยินเสียงของกลุ่มขนส่งดังมาเรื่อยๆ ว่า อยากให้เพิ่มน้ำหนักเป็น 55-60 ตัน ตามข้อกำหนดของกรมทางหลวงเดิม

เมื่อผู้ประกอบการต้องบรรทุกต่ำกว่า 50.5 ตัน หากเกินเพียงแค่หน่วยเดียวถือเป็นการกระทำผิดกฎหมาย กลายเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนต้องจับกุม

ดังนั้น ทีมข่าว BUS & TRUCK จึงอยากแนะนำให้รู้ว่า น้ำหนักบรรทุกมีพิกัดตามกฎหมายกำหนดอย่างไร เพื่อไม่ให้ถูกจับ-ปรับ เป็นจำนวนเงินถึง 10,000 บาท

โดยน้ำหนักรถบรรทุกที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดนั้น แบ่งแยกออกเป็นประเภทรถได้ ดังนี้

  • รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ ต้องบรรทุกไม่เกิน 9.5 ตัน
  • รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ต้องบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน
  • รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ต้องบรรทุกไม่เกิน 25 ตัน
  • รถพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ ต้องบรรทุกไม่เกิน 50.5 ตัน

หมายเหตุ : หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement