360TRUCK ให้มาตรฐาน และการจัดการงานด้านการขนส่ง ให้ธุรกิจ ของคุณมีรายได้ที่มากขึ้น ด้วยระบบการแมตซ์งานเข้ากับรถบรรทุกที่อยู่ในเส้นทางที่คุณต้องการ และประภทรถที่ตรงกับการใช้งานของท่าน

สมัครสมาชิกฟรีได้ที่: https://mkt.360truck.co/BTfbS

✅ รับส่วนลด สูงสุด 7,000 บาท

✅ จัดการเอกสารการขนส่งผ่านทางออนไลน์

✅ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำของประเทศ

✅ มีผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ทั่วประเทศ!

✅ มีทีมที่ปรึกษาการขนส่ง

✅ มีระบบจัดการขนส่ง

 

🔸 เจ้าของสินค้า (Shipper) ที่ต้องการใช้บริการรถเที่ยวเปล่า – แอดไลน์ @360shipper (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbS

🔸 ผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ที่ต้องการนำรถมาหางาน – แอดไลน์ @360carrier (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbC

 

Facebook : https://mkt.360truck.co/BTfbP

Website : https://mkt.360truck.co/BTfbW

Advertisement