บริการขนส่งสินค้า ในปัจจุบัน ธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีการขยายตัว ความต้องการของสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องมีการใช้บริการขนส่งในรูปแบบที่หลากหลาย ไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยส่วนใหญ่เลือกใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อความเหมาะสมของขนาดสินค้าและขนาดธุรกิจ แต่ทราบหรือไม่ว่าในหลาย ๆ ครั้ง รถบรรทุกเหล่านั้นจะประสบปัญหา ‘วิ่งกลับเที่ยวเปล่า’

360TRUCK  แพลตฟอร์มจองรถบรรทุกเที่ยวเปล่าออนไลน์ ที่ให้บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ซึ่งให้บริการแบบเหมาคัน ทั้งประเภท รถ 4 ล้อ รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถพ่วง รถเทรลเลอร์ รถลากตู้ ที่มีเที่ยวเปล่า (Back haul) อยู่ทั่วประเทศ 360TRUCK มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหารถเที่ยวเปล่า (Back haul) ที่เกิดขึ้นกับระบบ Logistics ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดย 360TRUCK เป็น tech startup logistics ของคนไทยที่ต้องการแก้ไขปัญหาบริการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าจึงร่วมกันเพื่อก่อตั้ง 360TRUCK และจากประสบการณ์ในการทำงานด้าน Logistics มายาวนานกว่า10ปี จึงเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมขนส่งเป็นอย่างดี 360TRUCK เป็นผู้นำในด้านการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเที่ยวเปล่า (Back haul)

 

สมัครสมาชิกฟรีได้ที่: https://mkt.360truck.co/BTfbS

สนใจอ่านข่าวสารดีๆต่อ: https://www.360truck.co/blogs/360truck/trucking-service-360truck/

  🔸เจ้าของสินค้า (Shipper) ที่ต้องการใช้บริการรถเที่ยวเปล่า – แอดไลน์ @360shipper (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbS

  🔸ผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ที่ต้องการนำรถมาหางาน – แอดไลน์ @360carrier (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbC

 Facebook : https://mkt.360truck.co/BTfbP

 Website : https://mkt.360truck.co/BTfbW

Advertisement