กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2564 (Excellent Logistics Management Award : ELMA) ขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีระดับโลก ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

โดยมีบริษัทผ่านการพิจารณาตัดสินการประกวด รอบที่ 2 (Presentation Assessment) เข้าสู่การพิจารณาตัดสินการประกวด รอบที่ 3 (On-Site Visit) จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด (ผู้เข้าประกวดในสาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า) และบริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด (ผู้เข้าประกวดในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า)

ในการพิจารณาผลการประกวด ELMA ประจำปี 2564 การพิจารณาตัดสินการประกวด รอบที่ 3 (On-Site Visit) หรือตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ จัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีกำหนดการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของบริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และ บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

และบริษัทที่สามารถคว้ารางวัล ELMA ไปครองในฐานะผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศของประเทศไทยในปีนี้ ได้แก่ บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ในสาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services) และบริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด ในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) โดยพิธีมอบรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA 2021) จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement