กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! 8 มาตรการคุมเข้มความปลอดภัยในสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ ป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่นำรถไปตรวจสภาพ

คุณยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายจังหวัดและขยายเป็นวงกว้าง และยังคงมีแนวโน้มในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ยังคงมีความจำเป็นในการตรวจสอบรถที่อยู่ระหว่างการใช้งาน เพื่อให้รถยังคงมีสมรรถนะที่ดีต่อการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัย

ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่เข้ารับบริการ ดังนี้

1.สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้อง รัดกุมตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

2.สวมเสื้อแขนยาวหรือปลอกแขน เพื่อป้องกันผิวหนังหรือเหงื่อสัมผัสกับอุปกรณ์ภายในรถ และสวมถุงมือขณะทำการตรวจสภาพรถ

3.จัดให้มีที่คลุมเบาะที่นั่งผู้ขับรถ พวงมาลัย และคันเกียร์ ซึ่งอาจทำด้วยผ้าหรือวัสดุหุ้มที่สามารถป้องกันการสัมผัสโดยตรง ขณะนำรถเข้าช่องตรวจสภาพต้องปิดเครื่องปรับอากาศ และเปิดกระจกรถ

4.กำหนดจุดรอคิวและรักษาระยะห่างของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานให้มีระยะห่างตามมาตรการด้านสาธารณสุข

5.จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด หรือสบู่ล้างมือไว้ในบริเวณทางเข้า – ออกอาคาร ห้องน้ำ ที่นั่งพักคอย โต๊ะหรือเคาน์เตอร์ที่ให้บริการ และทุกจุดที่สัมผัส ประตูหรือลูกบิดสำหรับประชาชน และทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสถานตรวจสภาพรถเป็นประจำสม่ำเสมอ

6.มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงานก่อนปฏิบัติงาน และประชาชนที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพก่อนรับบริการ

7.ขอความร่วมมือประชาชนที่นำรถเข้ารับการตรวจสภาพลงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ วันเวลาที่เข้าใช้บริการ และสแกน QR Code “ไทยชนะ”

8.หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจสภาพรถมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากความบกพร่องของตัวรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบ โดยมีการกำหนดระยะเวลาการตรวจสภาพรถแต่ละประเภท เช่น รถยนต์ที่มีอายุการงานใช้งานครบ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อนชำระภาษีรถประจำปี ภายใต้การควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) อย่างใกล้ชิด โดยมีศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ (VICC) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการตรวจสภาพรถ ความถูกต้องในการปฏิบัติงานของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

รวมถึงให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถได้ด้วยตนเอง โดยสแกน QR Code ในใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ หรือตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ที่ https://v5.inspection.in.th/inspectionreport/searchinfo ทั้งนี้ ขอให้เจ้าของรถนำรถเข้าตรวจสภาพจริง ณ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานรถ และป้องกันการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพในทุกรูปแบบ พร้อมกำชับสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทุกแห่ง ดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอนตามที่ทางราชการกำหนดด้วย

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement