ปัจจุบันตลาด Cold Chain Logistics มีมูลค่าตลาดมากกว่า 3 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตราว 8-10% ในระยะเวลาอีก 3-5 ปี โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการ แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร หันมาทำตลาดออนไลน์ และมีความต้องการใช้บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้สดใหม่จนถึงปลายทาง รวมทั้งการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ ดังนั้น ไปรษณีย์ไทย JWD และ Flash Express จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพในการเติบโตของตลาดกลุ่มนี้ ประกอบกับแต่ละบริษัทมีจุดแข็งต่างๆ ที่เมื่อผนวกรวมกันแล้ว จะทำให้ธุรกิจ Cold Chain Logistics ไทยเติบโตยิ่งขึ้น โดย “FUZE POST พร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิที่แข็งแกร่งในธุรกิจ Cold Chain Express ไทยในอนาคต

ดังนั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ผนึกกำลังดึงศักยภาพ 3 แบรนด์ ร่วมปั้น “ฟิ้วซ์ โพสต์”  (FUZE POST) ธุรกิจขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน (Cold Chain Express) น้องใหม่ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Cold Chain Logistics ประเทศไทย พร้อมให้บริการ 1 กันยายน 2564

บริษัทร่วมลงทุน

 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

ความหมายสะท้อนสัญลักษณ์ของแบรนด์

“FUZE POST” คือ การรวมตัวกันของ ผู้นำด้านการขนส่งที่ผสานจุดเด่นของทั้ง 3 องค์กร โดยมีตัว Z ที่ผสมสี 3 สีเข้าด้วยกัน

 • สีฟ้า มาจากสีของ JWD
 • สีเหลือง มาจากสีของ Flash Express
 • สีแดง มาจากสีของ ไปรษณีย์ไทย
 • สีน้ำเงิน สื่อถึงความเย็น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของ FUZE POST

จุดแข็งของ FUZE POST

“FUZE POST เกิดจากการร่วมพันธมิตรของผู้นำด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ไทย นำศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาร่วมพัฒนา การให้บริการขนส่งควบคุมอุณหภูมิที่ดีที่สุดด้วยแนวคิด “ธุรกิจการขนส่งและกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน หรือ Cold Chain Express ทำให้ “FUZE POSTกลายเป็นผู้ให้บริการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิที่โดดเด่น คือ

 • สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกที่ทั่วไทยจากศักยภาพของไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบ Door to Door และมีเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศกว่า 10,000 สาขา มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมายาวนาน โดยเฉพาะบุรุษไปรษณีย์กว่า 20,000 คน ที่รู้จักทุกพื้นที่ทั่วไทย
 • มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งระบบควบคุณอุณหภูมิ จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ของ JWD ที่มีองค์ความรู้และความชำนาญครบทุกด้าน ทั้งระบบควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า การบริหารคลังสินค้า และการขนส่ง
 • ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง จนถึงมือผู้รับ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี ลดความผิดพลาด และแก้ไขปัญหาได้อย่างท่วงทัน ท่วงที จากศักยภาพของทีมงาน IT จาก Flash Express กว่า 100 คน

รูปแบบการดำเนินธุรกิจ

FUZE POST” เน้นการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจของไปรษณีย์ไทย JWD และ Flash Express ที่มีอยู่ มาผนวกรวมกันเพื่อพัฒนาต่อยอดบริการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิที่ดีที่สุด ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจการขนส่งและกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิแบบด่วน หรือ Cold Chain Express”

 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การใช้เครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ในการดูแลระบบขนส่งสินค้าตั้งแต่ First Mile ทั้ง Direct Pick-up และการให้บริการจุดรับส่งสินค้า Drop off จนถึง Last Mile
 • บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) การใช้ประสบการณ์และเทคโนโลยีในการดูแลบริหารจัดการสินค้าควบคุมอุณหภูมิของทั้งในส่วนของคลังจัดเก็บและกระจายสินค้า คลังศูนย์กลางคัดแยกและกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เทคโนโลยีกล่องควบคุมอุณหภูมิ และรถขนส่งกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ
 • บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด วางระบบขนส่ง Cold Chain Management System ทั้งในส่วนของ Fast optimization and tech adaption การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ระบบ Cloud computing หรือ การคำนวณด้วยเทคโนโลยี การวางระบบเชื่อมการทำงานเข้ากับระบบปฏิบัติการ และระบบจัดการคำสั่งซื้อ  

การให้บริการ

“FUZE POST” พร้อมให้บริการในวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยในระยะแรกจะเน้นให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 6 เส้นทางภูมิภาค คือ หนองคาย เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตราด และบางละมุงเป็นหลักก่อน สำหรับลูกค้ารูปแบบ B2B B2C และ C2C ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเดิมของ JWD และไปรษณีย์ไทย สำหรับลูกค้าใหม่จะเน้นการให้บริการแบบ Direct Pick-up เป็นหลักโดยเรียกใช้บริการผ่าน www.fuzepost.co.th และมีแผนจะเปิดให้บริการจุดรับฝาก (Drop off) ขยายเส้นทางขนส่งระหว่างภูมิภาคในเดือนมกราคม 2565

กระบวนการขนส่ง 

การดำเนินงาน รายละเอียด
รับสินค้าจากลูกค้า ระยะแรก “FUZE POST” จะเน้นให้บริการแบบ Direct Pick-up สำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมของไปรษณีย์ไทยและ JWD และจะขยายการให้บริการ Drop Off ที่สาขา ในปี 2565
ขนส่งสินค้า First & Middle Mile แบ่งเส้นทางกันระหว่างไปรษณีย์ไทยและ Flash Express
คลังสินค้าส่วนภูมิภาค / ส่วนกลาง ใช้ศูนย์กระจายสินค้าของทั้งไปรษณีย์ไทย JWD และ Flash Express ในการให้บริการ Sorting และ Fulfillment และเป็นศูนย์พักสินค้าสำหรับการขนส่งระยะทางไกล
การขนส่งสินค้า Last Mile แบ่งเส้นทางกันระหว่างไปรษณีย์ไทยและ Flash Express

 

กี่ยวกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานการสื่อสารและขนส่งหลักของชาติ ภายใต้การกำกับของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ให้บริการเพื่อคนไทยมากว่า 138 ปี มีจุดให้บริการกว่า 10,000 สาขา และเป็นขนส่งรายแรกที่ให้บริการส่งด่วน มีศักยภาพ – ความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงทุกพื้นที่ รวมถึงเครือข่ายในการดำเนินงานที่ครอบคลุมที่สุดของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการดำเนินงานด้านการสื่อสารและขนส่งที่ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การส่งไปรษณียภัณฑ์ประเภทซอง กล่องพัสดุ บริการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ โครงการเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร การบรรเทาภาวะวิกฤต ฯลฯ ตลอดจนมีบุคลากรที่เป็นภาพจำในด้านความพร้อมในการช่วยเหลือ และให้บริการคนไทยภายใต้แนวคิด “เพื่อนแท้ร่วมทาง”

เกี่ยวกับ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจร ครอบคลุม 8 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีพื้นที่ให้บริการวมทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 2 ล้านตารางเมตร โดยธุรกิจหลักคือกลุ่มโลจิสติกส์ ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญกลุ่มสินค้าที่ต้องการความชำนาญเป็นพิเศษในการบริหารจัดการด้านคลังสินค้าและขนส่ง ได้แก่ สินค้าอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิ รถยนต์และส่วนประกอบ และสินค้าอื่นๆ ทั่วไป ธุรกิจกลุ่มอื่นๆ ของบริษัทได้แก่ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจไอทีโซลูชั่น และ ธุรกิจการลงทุน

เกี่ยวกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด คือผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยแบบครบวงจร โดยเป็นขนส่งเอกชนไทยรายแรกที่ก้าวสู่ยูนิคอร์นระดับสากล Flash Express เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2561 ด้วยสโลแกน คิดถึง ส่งถึง (In Mind, In Delivery) เป็นขนส่งเจ้าแรกที่ริเริ่มนโยบายเข้ารับพัสดุฟรีถึงหน้าบ้าน (Door-to-Door Service) พร้อมให้บริการตลอด 365 วัน

ทั้งนี้ Flash Express เป็นหนึ่งธุรกิจที่อยู่ภายใต้ธุรกิจ แฟลชกรุ๊ป (Flash Group) ผู้ให้บริการ E-Commerce แบบครบวงจรสัญชาติไทย ที่มีธุรกิจในเครือกว่า 10 บริษัท อาทิ บริการด้านโลจิสติกส์ (Flash Logistics) ที่ให้บริการรับส่งสินค้าขนาดใหญ่, บริการการด้านคลังสินค้า (Flash Fulfillment) ดูแลจัดเก็บสินค้า และบริการด้านการเงิน (Flash Money/ Flash Pay)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement