บขส. ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ประจำปี 2564 มุ่งหน้าเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ บขส. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ประจำปี 2564 จากบริษัท อินเตอร์เทค อินดัสทรี แอนด์ เซอร์ทิฟิเคชั่น เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ Intertek Industry and Certification Services (Thailand) Ltd. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง บขส. ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาตั้งแต่ปี 2558 และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องในปี 2564  

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า บขส. ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และได้มอบหมายให้ สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ ดำเนินการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในสังกัดมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรขององค์กร เช่น การลดพลังงานไฟฟ้า , น้ำประปา และปริมาณของเสีย สร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงานมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการพื้นที่ของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 : 2015

รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยร่วมกับชุมชนโดยรอบ ศูนย์ซ่อมบำรุงและตรวจสภาพรถ (รังสิต) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชน โดยมอบถังขยะแยกประเภทให้กับโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง และมีการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นฟรี ในช่วงเทศกาลสำคัญ

อย่างไรก็ดี บขส. จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement