กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักแบบเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบทสาย พล.3004 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 – บ้านบางระกำ อำเภอบางระกำ และถนนทางหลวงชนบทสาย พล.4024 – บ้านตะแบกงาม อำเภอบางระกำ, เมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกไม่ให้น้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงชนบท ทั้งยังสอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ในการป้องกันการชำรุดของพื้นผิวถนนในระยะยาว ซึ่งตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคหนึ่ง หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย

สำหรับการจัดตั้งด่านในครั้งนี้ มีนายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ บริเวณสายทางฯ โดยผลการตรวจสอบในบริเวณสายทางดังกล่าว ไม่พบรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐาน

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

Advertisement