กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนการคมนาคมพื้นที่ชายแดนใต้ลาดยางถนนเข้าเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทางหลวงชนบทสาย ยล.3041 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ถึง ฝายละแอ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางให้กับประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเขื่อนบางลางและเป็นการสนับสนุนการคมนาคมในพื้นที่ชายแดนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า แต่เดิมสภาพถนนในบริเวณดังกล่าวเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีความกว้างเพียง 6 เมตร ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังเขื่อนบางลาง ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ตอนล่าง ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทางหลวงชนบทสาย ยล.3041 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ถึง ฝายละแอ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา กว้าง 7 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร แบ่งออกเป็น 3 ตอน รวมระยะทาง 4.980 กิโลเมตร ดังนี้

ตอนที่ 1 ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+020 ถึง กม.ที่ 1+020 และ กม.ที่ 1+400 ถึง 1+700 รวมระยะทาง 1.300 กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปเมื่อปี 2563

ตอนที่ 2 ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 1+020 ถึง 1+400 และ กม.ที่ 1+700 ถึง กม.ที่ 3+000 รวมระยะทาง 1.680 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564

ตอนที่ 3 ก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีจุดเริ่มต้น กม.ที่ 5+000 ถึง กม.ที่ 6+720 และ กม.ที่ 6+800 ถึง กม.ที่ 7+080 รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นพื้นทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 นี้

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ นอกจากเส้นทางดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ประชาชนผู้ใช้เส้นทางยังสามารถใช้สัญจรจากอำเภอบันนังสตา เพื่อเข้าสู่อำเภอเมือง จังหวัดยะลาได้อย่างสะดวกอีกด้วย

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement