ใน 1 วัน คนไทยมีการใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือ คนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี และประเทศไทยมีขยะที่เป็นกระดาษมากถึงปีละ 2.7 ล้านตัน ซึ่งในการผลิตกระดาษ 1 ตัน จะต้องใช้ต้นไม้มากถึง 17 ต้น ซึ่งเท่ากับ จะต้องตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านต้นต่อปีเลยทีเดียว

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก ถึงแม้จะเป็นยุคที่ทุกอย่างพยายามที่จะขึ้นมาบนออนไลน์แล้วก็ตาม ดังนั้นจะดีกว่าหรือไม่ ที่จะสามารถจัดการเอกสารต่างๆ ได้บนออนไลน์  และ 360TRUCK เรามีระบบที่สามารถจัดการเอกสารการขนส่งให้ง่ายขึ้น ต่อการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการดูเอกสารการขนส่งต่างๆ ได้

ด้วยระบบของ 360TRUCK จะช่วยให้ลดการใช้กระดาษ (Paperless) เพราะ 360TRUCK มีระบบสำหรับผุ้ใช้บริการแพลตฟอร์ม นอกจากสามารถจัดการงานขนส่งได้เป็นระบบแล้ว ก็ยังจัดการเรื่องเอกสารการขนส่งได้อีกด้วย ทั้งฝ่ายโลจิสติกส์และฝ่ายบัญชีก็สามารถเข้ามาดูเอกสารพร้อมๆกันได้ตลอด 24 ชม ทั้งใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบยืนยันการจอง ใบเสร็จ ก็เข้ามาดูได้และยังสามารถดูประวัติการขนส่ง หรือเอกสารการขนส่งเดิมได้

สมัครสมาชิกฟรีได้ที่: https://mkt.360truck.co/BTfbS

สนใจอ่านข่าวสารดีๆต่อ: https://www.360truck.co/blogs/360truck/trucking-service-360truck/

🔸 เจ้าของสินค้า (Shipper) ที่ต้องการใช้บริการรถเที่ยวเปล่า – แอดไลน์ @360shipper (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbS

🔸 ผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ที่ต้องการนำรถมาหางาน – แอดไลน์ @360carrier (มี@) หรือ คลิก https://mkt.360truck.co/BTfbC

 

 Facebook : https://mkt.360truck.co/BTfbP

 Website : https://mkt.360truck.co/BTfbW

Advertisement