กรมทางหลวงชนบท ยกระดับมาตรฐานทาง เปลี่ยนถนนลูกรังเป็นลาดยาง ใน จ.นครศรีธรรมราช กว่า 6 กิโลเมตร บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ยกระดับมาตรฐานทาง ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายบ้านเนิน – บ้านย่านม่วง ตำบลบ้านเนิน, เสือหึง อำเภอเชียรใหญ่, หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการเดินทางให้กับประชาชน สนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า เดิมถนนสายดังกล่าวเป็นถนนลูกรังทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง การขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ข้าว ปาล์ม ฯลฯ ระหว่างตำบล อำเภอ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย สามารถใช้เป็นเส้นทางลัดระหว่างตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ ไปยังตำบลเสือหึง อำเภอหัวไทร ได้อีกทางหนึ่ง

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายบ้านเนิน – บ้านย่านม่วง ตำบลบ้านเนิน, เสือหึง อำเภอเชียรใหญ่, หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 6.725 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 1 แห่ง พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวกันอันตราย

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันการก่อสร้างมีผลงานความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 84 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2564 นี้ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 58.967 ล้านบาท

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement